นิวเซาท์เวลส์เล็งจ้างกูรูกว่า 1,000 คนสู้วิกฤตความรู้ถดถอย
โดย : Brett Henebery
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

นิวเซาท์เวลส์เล็งจ้างกูรูกว่า 1,000 คนสู้วิกฤตความรู้ถดถอย

รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย ประกาศจ้างงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญรวม 1,300 ตำแหน่ง เพื่อให้การสนับสนุนฟื้นฟูการเรียนรู้ของเด็กในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ทั้งนี้จากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงเรียนปิดตัวยาวนาน จนเด็กๆ มีภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) ซึ่งการจ้างผู้เชี่ยวชาญครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ School Success Model มูลค่า 253 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์แนวทางการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับโลกยุคหลังโควิด

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า รัฐบาลจะว่าจ้างบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการอ่าน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ เพื่อรับบทบาทในฐานะผู้ช่วยและที่ปรึกษาของครูและพ่อแม่ ซึ่งจะช่วยยกระดับผลลัพธ์ของนักเรียนในด้านทักษะการอ่านและการคำนวณ ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการต่อยอดสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป 

การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังผลการทดสอบในโครงการ Programmed for International Student Assessment หรือ PISA ซึ่งเป็นโครงการประเมินผลความรู้ของนักเรียนนานาประเทศร่วมกันขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) พบว่า นับตั้งแต่ PISA เริ่มประเมินทักษะการอ่านครั้งแรกในปี 2000 ปีที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยของออสเตรเลียลดลงราวๆ 3 ใน 4 ของคะแนนเฉลี่ยตามปกติ 

รายงานระบุว่า การว่าจ้างและกระจายตัวผู้เชี่ยวชาญไปยังโรงเรียนทั่วทุกแห่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ จะช่วยแก้ปัญหาภาวะเรียนรู้ถดถอยในเด็กนักเรียนได้ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กๆ อ่านหนังสือและคิดคำนวณเลขอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บุคลากรกลุ่มนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดตัวในปี 2022 ซึ่งจะเน้นวิชาภาษาอังกฤษและเลขอย่างจริงจังอีกด้วย

โครงการคิดริเริ่มนี้เป็นส่วนสำคัญของโครงการ School Success Model หรือ โมเดลโรงเรียนรูปแบบใหม่ ที่นำข้อมูลมาประยุกต์และบูรณาการ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกหลังยุคโควิด 

ซาราห์ มิตเชลล์ (Sarah Mitchell) รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่า ทางกระทรวงกำลังพยายามสร้างหลักสูตรระดับโลก การจ้างงานผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านและคำนวณกว่า 1,300 ตำแหน่ง จะเป็นการช่วยเสริมศักยภาพคุณครูอีกแรง โดยจะช่วยทำให้คุณครูสามารถส่งมอบความรู้ที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนได้

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า โครงการใหม่นี้จะเริ่มดำเนินการในปี 2022 เป็นต้นไป และจะพร้อมดำเนินการตามหลักสูตรอย่างเต็มรูปแบบในปี 2023

ขณะเดียวกัน ภายใต้โมเดลความสำเร็จของ School Success Model ปรากฏว่ามี ‘โรงเรียนตัวแทน’ จำนวนหนึ่งที่ถูกเรียกขานว่า ‘Ambassador Schools’ เริ่มกำหนดว่าจะทำการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของครูและนักเรียนทั่วรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยจะไปจับมือเป็นพันธมิตรกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างงานวิจัยด้านการศึกษาที่สามารถแบ่งปันกันทั่วทั้งระบบการศึกษาของรัฐนิวเซาท์เวลส์และนานาประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้โรงเรียน Auburn North Public School ถือเป็น 1 ใน 3 ของ ‘โรงเรียนตัวแทน’ ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งมาร์ก แฮร์ริส (Mark Harris) ครูใหญ่ของโรงเรียนกล่าวว่า โรงเรียนของตนกำลังนำองค์ความรู้มาประยุกต์และต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์การศึกษาที่ดีขึ้นให้แก่นักเรียนทุกคน 

“ในฐานะ Ambassador School เรามีโอกาสแบ่งปันและบอกเล่าถึงสิ่งที่เราทำแล้วเวิร์ก เพื่อช่วยโรงเรียนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาโรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนของเรายังตระหนักถึงบทบาทสำคัญที่ผู้ปกครองมีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนและในความสำเร็จทางการศึกษาของเด็กอีกทางหนึ่งด้วย” แฮร์ริสกล่าว 

โดยที่ผ่านมา แฮร์ริสได้พัฒนาชุมชนการเรียนรู้และวัฒนธรรมที่เป็นมิตรสำหรับผู้ปกครอง โดยตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจและให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ส่งผลให้โปรแกรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนพยายามผลักดันนั้นมีประสิทธิภาพเชิงประจักษ์มากมาย 

ขณะเดียวกันแฮร์ริสได้ยกตัวอย่างโครงการริเริ่มที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการลงไป ซึ่งหมายรวมถึงโครงการ ‘Harmony House’ ที่จัดโปรแกรมด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ที่ดี และสังคมสำหรับผู้ปกครอง และโปรแกรม ‘Parents as Partners in Learning’ ที่เสริมศักยภาพ และช่วยให้ผู้ปกครองพัฒนาความมั่นใจ พัฒนาความรู้ รวมถึงพัฒนาทักษะจนสามารถจัดการเรียนรู้ให้ลูกๆ ได้อย่างมีคุณภาพนั่นเอง

ที่มา : Experts to help kids lift literacy and numeracy outcomes

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2