มาเลเซียเร่งรับสมัครครูใหม่กว่า 18,000 อัตรา
โดย : ASHMAN ADAM - Malay Mail
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

มาเลเซียเร่งรับสมัครครูใหม่กว่า 18,000 อัตรา

กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียเร่งปรับปรุงกระบวนการเพื่อรับสมัครครูใหม่กว่า 18,000 อัตรา หวังแก้ปัญหาครูขาดแคลนทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “one-off” ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการคัดเลือกครูอาชีพโดยเฉพาะ

สื่อท้องถิ่นของมาเลเซียรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย (MoE) ได้เปิดเผยแผนการเตรียมจัดจ้างงานครูระดับ DG41 จำนวน 18,702 อัตรา ผ่านการรับสมัครแบบพิเศษ “ครั้งเดียว” หรือ “one-off”

ดร.ราดซี จีดิน (Datuk Mohd Radzi Md Jidin) รัฐมนตรีอาวุโสว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียกล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้มีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูภายในประเทศ โดยเฉพาะในบางพื้นที่และบางวิชาที่มีปัญหาขาดแคลนครูอย่างรุนแรง ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มประกาศรับสมัครในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ และครูจ้างใหม่จะเริ่มเข้าทำงานตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป 

“เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการทั้งหมดจะลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมายด้วยดี ทางกระทรวงศึกษาธิการจะทำงานร่วมกับคณะกรรมาธิการบริการการศึกษา (Education Services Commission – SPP) ในการทำให้แผนงานของโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สอดคล้องกับแนวทางใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ SPP และกรมบริการสาธารณะ (JPA) ได้วางแนวทางไว้” รัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียกล่าว และยังเสริมว่า “เป้าหมายของการรับสมัครครูในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างทั้งในเรื่องการขาดครูและขาดผู้สอนในบางวิชา”

ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียยังได้ใช้โอกาสการแถลงข่าวผ่านระบบ virtual ครั้งนี้เปิดเผยถึงสถานการณ์ใน 4 รัฐที่มีปัญหาขาดแคลนครูมากที่สุดคือ รัฐสลังงอร์ รัฐยะโฮร์ รัฐซาบาห์ และรัฐซาราวัก ขณะที่วิชาที่มีปัญหาขาดครูผู้สอนคือวิชาภาษาอังกฤษ วิชาประวัติศาสตร์ และวิชาอิสลามศึกษา นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังรับสมัครครูสำหรับโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิเศษโดยเฉพาะอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม แม้จะสนับสนุนให้ครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสมัคร กระนั้นการรับสมัครสรรหาก็เปิดกว้าง คือ จะไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ต้องมีวุฒิการสอนเท่านั้น แต่จะพิจารณาจ้างคนจากสาขาอื่นหากบุคลากรเหล่านั้นมีความเหมาะสมกับงาน

“ผู้สำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวกับการสอนหรือการเป็นครูโดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกสุดก่อน ขณะเดียวกันเราจะใช้แนวทางแบบองค์รวม เพื่อพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมจากสาขาอื่นๆ ร่วมด้วยในการเปิดรับสมัครครูใหม่ครั้งนี้” รัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียย้ำชัดว่า การรับสมัครครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยให้ความสำคัญกับวิชาที่ยังขาดแคลนครู และต้องการครูเข้าใหม่ก่อน ซึ่งหากจำนวนครูยังมีไม่เพียงพอ ทางกระทรวงศึกษาธิการจะทำงานร่วมกับ SSP เพื่อสรรหาผู้สมัครจากสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ โดยตรงแทน

ที่มา : Education Ministry to address teacher shortage in Malaysia schools with one-off recruitment drive for 18,702 new hires