ญี่ปุ่นเล็งทดสอบแบบเรียนดิจิทัลเดือนเมษายนนี้
โดย : Japan Times
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

ญี่ปุ่นเล็งทดสอบแบบเรียนดิจิทัลเดือนเมษายนนี้

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นประกาศเตรียมทดสอบการใช้งานแบบเรียนดิจิทัลสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศในช่วงเดือนเมษายน ประเดิมวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาแรกก่อน

เว็บไซต์ข่าว Japan Times สื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานอ้างอิงแถลงการณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีแผนเตรียมเริ่มต้นทดสอบการใช้งานหนังสือแบบเรียน (textbook) ฉบับดิจิทัล ที่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศในภาคการศึกษาประจำปี 2022 ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึงนี้

ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มต้นการทดสอบนี้ ทางกระทรวงวางแผนจัดหาแบบเรียนดิจิทัลฟรีให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเบื้องต้นจะเน้นหนักไปที่แบบเรียนดิจิทัลในวิชาภาษาอังกฤษก่อน

โรงเรียนทุกแห่งทั่วญี่ปุ่นมีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐหรือเอกชน รวมถึงโรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กพิการและทุพพลภาพ โดยที่เด็กนักเรียนทุกคนมีแท็บเล็ตเป็นของตนเองอยู่ก่อนแล้ว

สำหรับเป้าหมายของการทดสอบในครั้งนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นกล่าวว่า จะเป็นการแสวงหาแนวทางเพื่อใช้ประโยชน์จากแบบเรียนดิจิทัลให้เกิดประสิทธิผลและได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

ในส่วนของโปรแกรมทดสอบ บรรดานักเรียนจะได้รับแบบเรียนทั้งที่เป็นแบบรูปเล่มและเป็นแบบดิจิทัลควบคู่กันไป เพื่อที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจะได้สามารถทำการศึกษาเก็บข้อมูลจำแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่างบทบาทและผลกระทบของการนำแบบเรียนดิจิทัลมาใช้ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นมีนโยบายที่จะนำแบบเรียนดิจิทัลมาใช้ในหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบภายในปีการศึกษา 2024

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังมีขึ้นในช่วงเวลาที่วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การใช้งานอุปกรณ์อย่างแท็บเล็ตภายในโรงเรียนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางมากขึ้น เพราะโรงเรียนต้องทำการสอนออนไลน์ ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นทั่วญี่ปุ่นได้ดำเนินการแจกจ่ายแท็บเล็ตให้กับนักเรียนได้มากกว่า 90% แล้ว

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้โรงเรียนหลายแห่งยังคงประสบปัญหาติดขัดในการใช้งานแท็บเล็ตสำหรับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ

หนึ่งในเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นแสดงความเห็นว่า แบบเรียนดิจิทัลนี้จะช่วยให้การเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น แบบเรียนดิจิทัลภาษาอังกฤษจะทำให้นักเรียนได้ฟังการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นแบบเรียนดิจิทัลจะแสดงบทบาทที่แตกต่างจากตำราเรียนแบบดั้งเดิมอย่างแน่นอน สอดคล้องกับความต้องการของทางกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำลังวางแผนหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อยกระดับทักษะการฟังของนักเรียน

ขณะเดียวกัน ทางเขตเทศบาลที่มีความสนใจประยุกต์ใช้แบบเรียนดิจิทัลในวิชาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ ทางกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นได้กำหนดให้ลองเลือกมาเพิ่มเติม 1 วิชาก่อน โดยมีตัวเลือกเป็นวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ งานฝีมือ เทคนิคงานศิลป์ การสร้างบ้านและสุขภาพ และกีฬา

ตามรายงานของกระทรวงศึกษาธิการระบุว่า แบบเรียนดิจิทัลในวิชาต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะมีทั้งรูปภาพและวิดีโอสาธิต เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา ทางคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญของทางกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นได้ออกมาระบุว่า เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้แบบเรียนทั้งในแบบรูปเล่มและดิจิทัล ในระหว่างที่กระทรวงมีเป้าหมายที่จะนำแบบเรียนดิจิทัลมาใช้ในปีการศึกษา 2024

รายงานระบุว่า ผลการทดสอบการใช้งานแบบเรียนดิจิทัลในครั้งนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาวิธีการที่จะนำแบบเรียนดิจิทัลไปใช้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ที่มา : Japan to test digital textbooks in schools from next April, with focus on English

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2