กระทรวงศึกษาธิการจีนประกาศตัดสินใจยุติการดำเนินการจัดสอบ Main Suite Exams (MSE) หวังให้เด็กและผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้มากกว่าการสอบแข่งขัน

กระทรวงศึกษาธิการจีนประกาศตัดสินใจยุติการดำเนินการจัดสอบ Main Suite Exams (MSE) หวังให้เด็กและผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้มากกว่าการสอบแข่งขัน

กระทรวงศึกษาธิการจีนประกาศตัดสินใจยุติการดำเนินการจัดสอบ Main Suite Exams (MSE) ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ทางหน่วยงานประเมินภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จัดทำขึ้นเพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษทั่วโลก นับเป็นหนึ่งในการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลเอาจริงในการปฎิรูปการศึกษาที่เน้นคุณภาพและความสุขของผู้เรียน มากกว่าคะแนนและผลสอบ

เว็บไซต์ข่าว Global Times สื่อท้องถิ่นของทางการจีนเปิดเผยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาส่วนหนึ่งสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าวของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเป็นการบ่งชี้ว่า รัฐบาลพยายามลดทอนความสำคัญของการที่นักศึกษาและผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการสอบมากเกินไป ซึ่งขัดต่อเป้าหมายการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้านหน่วยงานการทดสอบภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์ หรือ Cambridge Assessment English กล่าวว่า ทางหน่วยงานน้อมรับการตัดสินใจของรัฐบาลจีน และจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบให้แก่ผู้ที่สมัครเข้ามาเอง ก่อนยืนยันว่า ปี 2021 นี้ ยังคงมีการจัดการทดสอบตามปกติ

ทั้งนี้ การสอบ MSE เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกสำหรับการทดสอบวัดทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ ขณะที่ในจีนเรียกการทดสอบนี้ว่าเป็น “little IELTS” ซึ่งการทดสอบแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ไล่เรียงตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพ

สำหรับการทดสอบทั้ง 5 ระดับของ MSE การทดสอบ Cambridge Key English Test (KET) และ Cambridge Preliminary English Test (PET) เป็นการทดสอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจีน โดยมีนักเรียนจีนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมการทดสอบในแต่ละปีอย่างล้นหลาม เพราะนักเรียนและพ่อแม่ส่วนใหญ่มองว่าการทดสอบดังกล่าวเป็นหลักฐานพิสูจน์ยืนยันถึงทักษะความสามารถและศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ในการที่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจะก้าวข้ามไปยังระดับมัธยมศึกษา และสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม Xiong Bingqi ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ (21st Century Education Research Institute) ในกรุงปักกิ่ง ระบุว่า การสอบ KET และ PET แม้จะได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนชาวจีน แต่ผลการทดสอบดังกล่าวก็มีผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อขึ้นไปเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนย้ำว่า กฎหมายและข้อบังคับของจีนห้ามไม่ให้โรงเรียนของรัฐรวบรวมคะแนนการสอบนอกมหาวิทยาลัยหรือการแข่งขันเพื่อเพิ่มผลงานของผู้สมัครอยู่แล้ว

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา สถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีน รายงานว่า จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการทดสอบ KET และ PET เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุกปี โดยจากจำนวน 20,000 คนทั่วประเทศในปี 2016 กลับเพิ่มขึ้นมาถึง 150,000 คนในปี 2019

Xiong ยังงแนะนำบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองชาวจีนที่ขี้วิตกว่า แทนที่จะมุ่งความสำคัญไปที่การสอบ พ่อแม่ควรให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับพัฒนาการทางการเรียนรู้และศักยภาพของร่างกายและจิตใจของตัวเด็กนักเรียน รวมถึงการต่อยอดส่งเสริมในสิ่งที่ตัวเด็กนักเรียนชื่นชอบหรือให้ความสนใจ

ที่มา : China’s Ministry of Education stops organizing Cambridge English exams

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2