ทูตจีนเผยเคล็ดลับขจัดความยากจน ต้องมุ่งลงทุนในการศึกษา
โดย : People Gazette
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

ทูตจีนเผยเคล็ดลับขจัดความยากจน ต้องมุ่งลงทุนในการศึกษา

ทูตจีนประจำไนจีเรียแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้จีนประสบความสำเร็จในการขจัดความยากจนให้หมดไปจากประเทศได้ภายในเวลาช่วงหนึ่งอายุคน ว่าเกิดจากการที่จีนให้ความสำคัญและเดินหน้าลงทุนในด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจีนเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือยาครอบจักรวาลที่จะแก้ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ และทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

Cui Jianchun ตัวแทนสถานทูตจีนแสดงความเห็นเนื่องในโอกาสที่รัฐบาลจีนจับมือให้การสนับสนุนด้านความช่วยเหลือทางการศึกษากับทางรัฐบาลไนจีเรียอย่างเต็มที่ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปิดศูนย์ภาษาจีนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ใน Area 11 เขต Garki กรุง Abuja เมืองหลวงของประเทศ 

Cui Jianchun ตัวแทนสถานทูตจีน

ทั้งนี้ Cui Jianchun กล่าวว่า การยกระดับการศึกษาไม่เพียงแต่ช่วยให้ไนจีเรียสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่เท่านั้น แต่ยังช่วยให้จีนมีช่องทางความร่วมมือทางด้านเศรษกิจและสังคมกับทางไนจีเรียมากขึ้น และการที่ต่างฝ่ายต่างมีความเข้มแข็งก็ย่อมส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่าย เป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมและมั่นคง 

“เมื่อหลายปีก่อน ครั้งที่จีนยังเป็นประเทศยากจน เราลงทุนด้านการศึกษาเพราะเรารู้ว่าเด็ก ๆ ต้องการการศึกษาที่ดีเพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างอนาคตของประเทศและเราเชื่อว่าการศึกษาสามารถทำให้ประเทศของเราแข็งแกร่งขึ้นและปลอดภัย” Cui Jianchun กล่าว 

ในฐานะรองหัวหน้าคณะผู้แทนทูตจีน Cui Jianchun ย้ำว่า ผลลัพธ์จากการลงทุนในด้านการศึกษาของรัฐบาลจีนในอดีต  กลายเป็นรากฐานของสังคมของจีนยุคใหม่ในปัจจุบัน และทำให้รัฐบาลจีนมีความกระตือรือร้นที่จะลงทุนด้านการศึกษาในที่อื่น ๆ เนื่องจากเป็นรากฐานของสังคมที่ใช้งานได้จริง

“นั่นคือเหตุผลที่เราคิดว่าเราสามารถทำอะไรบางอย่างให้กับประชาชนและเด็ก ๆ ของไนจีเรีย เราเชื่อว่าอย่างน้อยเราก็สามารถช่วยรัฐบาล ประชาชนและเด็ก ๆ ได้ ในด้านของทุนสนับสนุนและองค์ความรู้” Cui Jianchun กล่าว 

Cui Jianchun กล่าวอีกว่า รัฐบาลจีนได้เริ่มให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ไนจีเรีย โดยถือเป็นประเด็นที่จีนให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ๆ  ขณะที่ การจัดตั้งศูนย์ภาษาจีนในโรงเรียนต่าง ๆ ในไนจีเรียนั้นมุ่งไปที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในด้านความสัมพันธ์ของผู้คนระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งมีความสำคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์ของจีนกับไนจีเรีย

“ประวัติศาสตร์เป็นอย่างไร ผู้คนคิดอย่างไร และประชาชนจีนทำอะไร การสื่อสารระหว่างประชาชนกับประชาชนมีความสำคัญมาก เพราะประชาชนเป็นผู้ส่งสารแห่งมิตรภาพของทั้งสองประเทศ ทุกวันนี้มีชาวไนจีเรียมากมายทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศจีน คนกลุ่มนี้ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม ขณะที่จีนก็ได้โอกาสเรียนรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมของไนจีเรียเช่นเดียวกัน  ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จีนจะสามารถขยายขอบเขตความร่วมมือได้

ด้าน Alhassan Sule ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ FCT Universal ได้แสดงความชื่นชมรัฐบาลจีนสำหรับการลงทุนในภาคการศึกษาของ FCT ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางการจีนจะให้การสนับสนุนโครงการ FCT มากขึ้น 

Sule กล่าวปิดท้ายว่า การศึกษาเป็นอาวุธเดียวที่จะรับประกันอนาคตของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตที่ดี และปลอดภัยกว่า กระนั้น การพัฒนาทางด้านการศึกษาก็ไม่อาจทำโดยลำพังได้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : China conquered poverty by investing in education: Envoy “And, we believe that education can make our country stronger, well safe.”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2