แคลิฟอร์เนียเพิ่มทางเลือกแก้ปัญหาเด็กคะแนนต่ำ
โดย : Matthew Nuttle
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

แคลิฟอร์เนียเพิ่มทางเลือกแก้ปัญหาเด็กคะแนนต่ำ

รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐฯ ปรับหลักสูตรระบบการศึกษา เพิ่มทางเลือกให้แก่เด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นให้ได้มีทางแก้ไขผลการเรียนที่ย่ำแย่ของตนเอง หลังพบว่าเด็กนักเรียนเกือบทั้งหมดมีผลการเรียนที่แย่ลง อันเป็นผลมาจากการเรียนทางไกลในช่วงที่เกิดวิกฤตการระบาด

สถานีโทรทัศน์ช่องเอบีซี 10 (ABC 10) รายงานว่า รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกมาตรการการศึกษาใหม่ที่เรียกว่า Assembly Bill 104 หรือ  AB104 ซึ่งจะเปิดทางให้นักเรียนและครอบครัวมีสิทธิ์เลือกว่าจะซ่อมคะแนนภาคการศึกษา 2020-2021 ของตนเองอย่างไร ก่อนที่จะเริ่มเปิดภาคการศึกษาใหม่ เพื่อให้บันทึกใบคะแนนผลการเรียนดีขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการสมัครสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย และยังเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถฟื้นฟูการเรียนรู้ที่สูญหายไปในช่วงที่ต้องเรียนทางไกลเพราะไวรัสโควิด-19 ระบาดได้

ทั้งนี้ สื่อท้องถิ่นรายงานว่า เกวิน นิวซัม (Gavin Newsom) ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้ลงนามรับรองกฎหมายฉบับดังกล่าวและให้มีผลบังคับใช้ทันที โดยทางเลือกที่กฎหมายใหม่มอบให้นักเรียน ได้แก่ 3 ทางเลือก คือ 1) เลือกเรียนซ้ำชั้นระดับเดิมอีกครั้ง 2) เลือกระบบการให้เกรดแบบผ่าน/ไม่ผ่าน (Pass/No Pass) แทนที่การให้เกรดเป็นคะแนน และ 3) เลือกเพิ่มระยะเวลาเรียนที่เรียกว่า “ปีที่ 5” สำหรับเด็กในระดับมัธยม ซึ่งทางเลือกทั้งหมดมีเป้าหมายหนึ่งเดียวคือฟื้นฟูคะแนนของเด็กนักเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

ลอรีน่า กอนซาเลส (Lorena Gonzales) สมาชิกสภาท้องถิ่นรัฐแคลิฟอร์เนีย จากเมืองซานดิเอโก ผู้เสนอร่างกฎหมายและผลักดันให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กล่าวว่า ในฐานะของคุณแม่ ซึ่งมีลูกชายสามคนที่ต้องจ้องจอเพื่อเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ตลอดระยะ 1 ปี ตนตระหนักดีว่าเด็ก ๆ เผชิญปัญหามากแค่ไหนกับการปรับตัวเพื่อเรียนทางไกล 

โดยข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการรัฐแคลิฟอร์เนียพบว่า ในช่วงที่เกิดวิกฤตการระบาดมีนักเรียนมากกว่า 160,000 คนที่ไม่สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ได้ ขณะที่สถาบันนโยบายสาธารณะแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียพบว่า 16% ของเด็กวัยเรียนในรัฐแคลิฟอร์เนียไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากที่บ้านได้ และอีก 27% ไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ใช้งาน 

“เมื่อรับรู้ว่ามีนักเรียนหลายแสนคนทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบการเรียนออนไลน์ได้เลยในช่วงภาคการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้เราตระหนักอย่างชัดแจ้งว่าเราจำเป็นต้องมีมาตรการแทรกแซงพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนในยุคนี้เอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนี้” กอนซาเลสกล่าว

สำหรับรายละเอียดของทางเลือกต่าง ๆ มีดังนี้

การเรียนซ้ำชั้นเดิม หรือ Repeating a grade level

AB104 จะขอให้โรงเรียนทุกแห่งในทุกเขตการศึกษา รวมถึงสำนักการศึกษาในพื้นที่และสภาโรงเรียนทั้งหมดนำระบบการศึกษาชั่วคราวมาใช้เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนซ้ำชั้นเดิมได้ โดยไม่มีผลต่อประวัติการเรียน และจะเป็นทางเลือกสำหรับเด็กที่สอบไม่ผ่านครึ่งหนึ่งของวิชาทั้งหมด 

รายงานระบุว่า ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ พ่อแม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอแทนเด็กนักเรียนในการขอให้เรียนซ้ำชั้น ภายใต้การปรึกษาระหว่างครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน ในเวลา 30 วันหลังยื่นคำร้อง โดยการตัดสินใจใด ๆ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของเด็กนักเรียน และการตัดสินใจขั้นสุดท้ายต้องแจ้งภายใน 10 วันหลังเสร็จสิ้นกระบวนการศึกษา 

ทั้งนี้ โรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อการสอน และกลไกการสนับสนุนทั้งทางอารมณ์และสังคมให้แก่ตัวเด็กนักเรียน

การให้คะแนนผ่าน/ไม่ผ่าน หรือ Pass/No Pass Grading

กฎหมาย AB104 เปิดทางให้นักเรียนสามารถขอเปลี่ยนผลการศึกษาปี 2020-2021 จากผลแบบตัดเกรด A B C D มาเป็นการประเมินด้วยคำว่า “ผ่าน” (Pass) และ “ไม่ผ่าน” (No Pass) ได้ เพื่อรักษาระดับเกรดเฉลี่ย หรือ GPA ไม่ให้ได้รับผลกระทบทางลบจนกลายเป็นข้อเสียเปรียบในการยื่นสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หรือการยื่นใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนทางการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกรณีที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป โดยกฎหมายระบุให้ทางมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทุกแห่งในแคลิฟอร์เนียยอมรับระบบผ่าน/ไม่ผ่านนี้

การเพิ่มปีที่ 5 หรือ Adding a fifth year

รายงานระบุว่า เงื่อนไขทางเลือกข้อนี้จำกัดเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยกฎหมาย AB104 กำหนดให้โรงเรียนต้องอนุญาตให้พวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงตัวเลือกในการลงทะเบียนในปีที่ 5 ของการสอนเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะสำเร็จการศึกษาด้วยประกาศนียบัตรมัธยมปลาย

ที่มา : California students get options to repair low grades caused by COVID-19 distance learning

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2