“กล่องการเรียนรู้เติมยิ้ม” มาถึงโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว

“กล่องการเรียนรู้เติมยิ้ม” มาถึงโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว

ต้อนรับวันเปิดเทอมวันแรก เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีพื้นที่อยู่ใกล้การสู้รบในฝั่งพม่า ดูมีความสุขผุดรอยยิ้มกับกล่องของขวัญจำนวน 122 กล่อง ที่ทาง กสศ. นำมามอบให้เพื่อคืนรอยยิ้ม เรียกความสดใสให้กับน้อง ๆ ในวันเปิดเทอม  

เนื่องด้วยที่ตั้งโรงเรียนฝั่งตรงข้ามมีฐานกำลังทหารพม่าและมีการโจมตีทางอากาศ เด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งจึงต้องหลบภัยตามสวน ไร่นา เพราะการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้าน ตอนนี้เหตุการณ์สงบเรียบร้อยดี เด็กนักเรียนวัยอนุบาลถึงประถมศึกษาจึงได้มีโอกาสเรียนรู้อีกครั้ง

ยิ่งในช่วงวิกฤตจากโควิดทำให้หลายสิ่งบนโลกต้องหยุดนิ่ง แต่การเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะช่วงวัย 0 – 12 ปี จะหยุดนิ่งและขาดช่วงไม่ได้ “กล่องการเรียนรู้เติมยิ้ม” จึงมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในวันเปิดเทอมวันแรกของเด็กนักเรียน

นายสายัณห์ โพธิ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน โดยเฉพาะ กสศ. ที่มอบกล่องการเรียนรู้เติมยิ้ม ต้อนรับการเปิดเทอมให้เด็ก ๆ

เด็กนักเรียนแต่ละคนจะได้กล่องการเรียนรู้เติมยิ้มคนละหนึ่งกล่อง ประกอบด้วยนิทาน ดินสอสี แป้งโดว์ อาหาร ขนม หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เพื่อส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยไปยังเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพราะตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่เข้มแข็งของชาติ

ภาพเด็กนักเรียนเปิดกล่องด้วยความอยากรู้…ได้เติมรอยยิ้มความสดใสให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งกันทั่วหน้า

เมื่อเด็กมีกำลังใจ มีความสุข คุณครูที่โรงเรียนก็พร้อมปลูกฝังสนับสนุนงานด้านการศึกษาเพื่อเด็ก ๆ ที่น่ารักต่อไป