“กล่องการเรียนรู้เติมยิ้ม” มาถึงโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว

“กล่องการเรียนรู้เติมยิ้ม” มาถึงโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว

ต้อนรับวันเปิดเทอมวันแรก เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีพื้นที่อยู่ใกล้การสู้รบในฝั่งพม่า ดูมีความสุขผุดรอยยิ้มกับกล่องของขวัญจำนวน 122 กล่อง ที่ทาง กสศ. นำมามอบให้เพื่อคืนรอยยิ้ม เรียกความสดใสให้กับน้อง ๆ ในวันเปิดเทอม  

เนื่องด้วยที่ตั้งโรงเรียนฝั่งตรงข้ามมีฐานกำลังทหารพม่าและมีการโจมตีทางอากาศ เด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งจึงต้องหลบภัยตามสวน ไร่นา เพราะการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้าน ตอนนี้เหตุการณ์สงบเรียบร้อยดี เด็กนักเรียนวัยอนุบาลถึงประถมศึกษาจึงได้มีโอกาสเรียนรู้อีกครั้ง

ยิ่งในช่วงวิกฤตจากโควิดทำให้หลายสิ่งบนโลกต้องหยุดนิ่ง แต่การเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะช่วงวัย 0 – 12 ปี จะหยุดนิ่งและขาดช่วงไม่ได้ “กล่องการเรียนรู้เติมยิ้ม” จึงมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในวันเปิดเทอมวันแรกของเด็กนักเรียน

นายสายัณห์ โพธิ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน โดยเฉพาะ กสศ. ที่มอบกล่องการเรียนรู้เติมยิ้ม ต้อนรับการเปิดเทอมให้เด็ก ๆ

เด็กนักเรียนแต่ละคนจะได้กล่องการเรียนรู้เติมยิ้มคนละหนึ่งกล่อง ประกอบด้วยนิทาน ดินสอสี แป้งโดว์ อาหาร ขนม หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เพื่อส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยไปยังเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพราะตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่เข้มแข็งของชาติ

ภาพเด็กนักเรียนเปิดกล่องด้วยความอยากรู้…ได้เติมรอยยิ้มความสดใสให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งกันทั่วหน้า

เมื่อเด็กมีกำลังใจ มีความสุข คุณครูที่โรงเรียนก็พร้อมปลูกฝังสนับสนุนงานด้านการศึกษาเพื่อเด็ก ๆ ที่น่ารักต่อไป

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2