การศึกษาทางไกลของนักเรียนชนเผ่าพื้นเมืองประเทศเปรู

การศึกษาทางไกลของนักเรียนชนเผ่าพื้นเมืองประเทศเปรู

ที่มาภาพ : UNICEF FLACRO/2020/Pereira

แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

 

เพราะอยู่ในพื้นที่ใกล้ป่าอะเมซอน ที่น้ำประปา ไฟฟ้า และสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึง ลำโพง จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างห้องเรียนทางไกลให้กับเด็กนักเรียนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศเปรู ในช่วงที่ต้องเผชิญหน้ากับการระบาดของไวรัสโควิด -19

ก่อนเกิดวิกฤตการระบาด โรงเรียนถือเป็นสถานที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง Nuevo San Rafael ชุมชนของชาว Shipibo หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองของแคว้น Ucayali ในแถบป่าอะเมซอนของเปรู โดยห่างจากเมืองหลักของแคว้นอย่างเมือง  Pucallpa ราว 2 ชั่วโมงในการเดินทางสัญจรทางน้ำ 

เหตุผลเพราะ นอกจากโรงเรียนจะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของคนในชุมชนแล้ว โรงเรียนยังเป็นโลกทั้งใบ เป็นที่เรียนและที่เล่นสำหรับเด็กทุกคนในชุมชน 

ที่มาภาพ : UNICEF FLACRO/2020/Pereira

เมื่อโรงเรียนต้องปิดตามมาตรการของรัฐ หลังพบผู้ติดเชื้อรายแรกในพื้นที่ และลุกลามอย่างรวดเร็ว เด็กๆ ในหมู่บ้านจึงตกอยู่ในอาการเคว้งอยู่สักพัก ก่อนที่กระทรวงศึกษาธิการเปรูจะออกโครงการ “I Learn at Home” ซึ่งเป็นกลยุทธ์การศึกษายามฉุกเฉินของประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนเปรูสามารถเรียนทางไกลได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงเรียนของชาว Shipibo ในพื้นที่ห่างไกลเกินน้ำและไฟเข้าถึง การเรียนทางไกลจึงจำเป็นต้องมีการปรับประยุกต์วิธีเล็กน้อย โดยแทนที่จะพึ่งพาโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออินเทอร์เน็ต โรงเรียนดังกล่าวกลับพึ่งพาวิทยุและเครื่องขยายเสียงหรือลำโพงเข้ามาทำการเรียนการสอน   

องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) กล่าวว่า การประยุกต์ปรับใช้ดังกล่าวมีขึ้นโดยพิจารณาจากบริบทแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเปรูเป็นบ้านของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีภาษาของตนเองถึง 48 ชนเผ่า ดังนั้น บทเรียนในโครงการเรียนทางไกลจึงต้องจัดทำแบบสองภาษา คือภาษาสเปน ซึ่งเป็นภาษาราชการ และภาษาถิ่นที่นิยมใช้อีก 9 ภาษา 

ที่มาภาพ : UNICEF FLACRO/2020/Pereira

Nora Delgado Díaz ผู้อำนวยการกรมพื้นฐานทางเลือก การข้ามวัฒนธรรมสองภาษา และการบริการการศึกษาในพื้นที่ชนบท (Department of Alternative Basic, Intercultural Bilingual, and Rural Education Services) กล่าวว่า ในพื้นที่ชนบทของเปรู มีนักเรียนอยู่ทั้งหมดราว 1.2 ล้านคน ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม ดังนั้น การจัดบทเรียนสองภาษาหลากวัฒนธรรมผ่านวิทยุจึงเป็นสิ่งจำเป็น 

ทั้งนี้ บทเรียนในโครงการ I Learn at Home เข้าถึงนักเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ผ่านโลกออนไลน์และการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ แต่สำหรับเมือง  Nuevo San Rafael ที่เด็กและวัยรุ่นเข้าไม่ถึงบทเรียน เพราะไม่มีโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต วิทยุจึงเป็นช่องทางเดียวในการเรียนทางไกล 

ทว่า Gisella Godier ผู้ประสานงานUNICEF ประจำภูมิภาค กล่าวว่า บ้านส่วนใหญ่ในเมืองไม่มีวิทยุ และสัญญาณวิทยุก็เข้าถึงบางพื้นที่ของเมืองเท่านั้น แถมไฟฟ้าในพื้นที่ยังไม่สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น การมีและใช้วิทยุจึงเป็นเรื่องสิ้นเปลืองของหลายครอบครัวในพื้นที่ 

ที่มาภาพ : UNICEF FLACRO/2020/Pereira

เครื่องขยายเสียงหรือลำโพง จึงกลายเป็นทางออกสำคัญที่จะตอบโจทย์ห้องเรียนทางไกลของเมือง Nuevo San Rafael ได้ดีที่สุด ซึ่งทาง UNICEF ได้ดำเนินการประสานงานและจัดการจัดส่งลำโพง 4 เครื่องไปให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งได้จัดการติดตั้งลำโพงไว้บนต้นไม้ที่สูงที่สุดในหมู่บ้าน ข้างโรงอาหารของโรงเรียน ทำให้แต่ละวัน จะมีเด็กนักเรียนกลุ่มเล็กๆ สลับมาฟังและจดเนื้อหาของบทเรียนในแต่ละวิชาจากลำโพงดังกล่าว

ขณะเดียวกัน อีกหนึ่งความท้าทายก็คือการหาทางออกอากาศเนื้อหาบทเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากครูในพื้นที่ให้เดินทางไปเข้าไปในตัวเมืองเพื่อนำ memory stick หรือตัวเก็บข้อมูลมาเปิดให้ฟังภายในชุมชน แน่นอนว่า การฟังเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะจำเป็นต้องมีครูคอยให้คำแนะนำหรือสอบถามไขข้อข้องใจ ซึ่งโชคดีว่าที่เมือง Nuevo San Rafael มีครูที่พร้อมจะทำหน้าที่

รายงานระบุว่า การติดตั้งลำโพงทำให้ชีวิตวัยเรียนของเด็กๆ ในเมือง Nuevo San Rafael  กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งการที่สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงระบบการศึกษาได้อีกครั้ง ไม่เพียงช่วยให้เรียนได้ทันตามกำหนดของหลักสูตรแล้ว ยังเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้หลุดออกจากระบบการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย 

 

ที่มา : In the Peruvian Amazon, loudspeakers help remote learning continue in indigenous communities.

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า