กระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซียเสนอแผนจัดสรรงบ 3,100 ล้านบาท หวังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั่วประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซียเสนอแผนจัดสรรงบ 3,100 ล้านบาท หวังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั่วประเทศ

ที่มาภาพ: unsplash-Nuno Alberto

แปลและเรียบเรียง:  นงลักษณ์ อัจนปัญญา

 

กระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซียเดินหน้าเสนอแผนจัดสรรงบประมาณมูลค่า 1.49 ล้านล้านรูปี (กว่า 3,100 ล้านบาท) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโรงเรียนภายใต้โครงการปฎิรูปเทคโนโลยีดิจิทัล หวังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของเด็กอินโดนีเซียทั่วประเทศ

เว็บไซต์ The Jakarta Post หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของอินโดนีเซียรายงานว่า Nadiem Makarim รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ได้เปิดเผยแผนร่างงบดังกล่าวระหว่างเข้ารับฟังการพูดคุยหารือของคณะกรรมาธิการสภาที่ดูแลกิจการด้านการศึกษาในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยร่างงบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ปฎิรูปโรงเรียนสู่ความเป็นดิจิทัล หรือ School Digitalization ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลดความแตกต่างทางเทคโนโลยีด้วยการทำให้ระบบการศึกษาเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายดายขึ้น 

รายงานระบุว่า หนึ่งในข้อเสนอของแผนงบประมาณทางการศีกษาดังกล่าว รวมถึงการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมจะจัดสรรงบ 1.1 ล้านล้านรูปี (ราว 2,339 ล้านบาท) ในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับครูและนักเรียน เช่น แล็ปท็อป เป็นต้น

ทั้งนี้ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดจะถูกจัดเตรียมให้พร้อมสำหรับการประเมินความสามารถขั้นต่ำ ซึ่งเป็นข้อการประเมินผลการศึกษาใหม่ที่นำมาใช้แทนการสอบระดับชาติในปีหน้า 

ด้านเงินงบประมาณอีก 132,000 ล้านรูปี (ราว 280 ล้านบาท) จะใช้สำหรับการพัฒนายกระดับรายการเพื่อการศึกษาที่ออกอากาศผ่านช่องทางสถานีของรัฐบาลอย่าง TVRI ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียกล่าวว่า การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นหลังรายการเพื่อการศึกษาที่ออกอากาศในช่วงที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน 

ที่มาภาพ: unsplash-Tbel Abuseridze

นอกจากนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการฯ ยังจะจัดสรรปันงงบอีก 109,000 ล้านรูปี (ราว 230 ล้านบาท) ในการเดินหน้ายกระดับการปรับปรุงพัฒนาดิจิทัลแพล็ตฟอร์ม ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ รวมถึง จัดงบอีก 74,000 ล้านรูปี (ราว 157 ล้านบาท) ในการสร้างวัสดุอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน และการสร้างแบบจำลองสื่อการศึกษาดิจิทัล 

Nadiem รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียกล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ล้วนเป็นไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนทั่วประเทศมีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการศึกษาชุดเดียวกัน รวมถึงยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของภาครัฐในการลดช่องว่างระหว่างนักเรียนที่สามารถเข้าถึงกับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาเหล่านี้ 

“วิธีการที่ว่านี้ ยังเป็นการให้อิสระแก่เด็กนักเรียนในการที่จะเล่าเรียนจากสารพัดแหล่งความรู้และช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่หลากหลายมากมาย” Nadiem กล่าว

ขณะเดียวกัน ทางกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซียยังได้ใช้โอกาสนี้เสนอแผนงบประมาณสำหรับโครงการเพื่อการสนับสนุนการศึกษาอื่นๆ ประกอบด้วย โครงการทุนการศีกษามูลค่า 27 ล้านล้านรูปี, โครงการฟื้นฟูระบบอาชีวศึกษาของประเทศมูลค่า 5.2 ล้านล้านรูปี และโครงการสนับสนุนการศึกษาอิสระ อย่าง Kampus Merdeka (Freedom Campus) มูลค่า 4.4 ล้านล้านรูปี

ยิ่งไปกว่านั้น ทางกระทรวงยังได้เดินหน้าเสนอแผนงบประมาณมูลค่า 2.6 ล้านล้านรูปี สำหรับโครงการฝึกสอนของครูและโรงเรียน โครงการยกระดับหลักสูตรและการประเมินความสามารถมูลค่า 1.4 ล้านล้านรูปี และโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม (Language and culture Advancement Programs) มูลค่า 622,600 ล้านรูปี

ความเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียในครั้งนี้ มีขึ้นท่ามกลางเสียงท้วงติง วิงวอน และวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาหลายฝ่ายที่ขอให้ทางภาครัฐเร่งจัดการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศให้สอดคล้องและตอบโจทย์กับบริบททางสังคมที่ได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว รวมถึงเร่งอุดช่องโหว่อย่างความไม่เสมอภาคทางการศึกษา ที่การระบาดของ COVID-19 ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การศึกษาของอินโดนีเซียยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่มาก 

 

ที่มา: Education Ministry proposes Rp 1.49 trillion budget for school digitalization programs

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2