ภารกิจสนับสนุนเด็กช้างเผือก มหาวิทยาลัยพร้อมช่วยเด็กจากครัวเรือนรายได้น้อย ไปต่อได้บนเส้นทางอุดมศึกษา

ภารกิจสนับสนุนเด็กช้างเผือก มหาวิทยาลัยพร้อมช่วยเด็กจากครัวเรือนรายได้น้อย ไปต่อได้บนเส้นทางอุดมศึกษา

ย้อนกลับไปในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 หรือหนึ่งปีก่อน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ระดับอุดมศึกษา กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนที่เคยได้รับ ‘ทุนเสมอภาค’ จาก กสศ. และทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561 ซึ่งปัจจุบันได้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว กสศ.จึงทำการสำรวจอีกครั้งในปีนี้ พบว่า มีเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ 20,018 คน สอบผ่าน TCAS กระจายอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 75 แห่ง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยืนยันว่า เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ พร้อมกับมอบเป็นนโยบายสำคัญไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย

รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของ อว. อยากช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสกลุ่มนี้ทุกมิติ ไม่ว่า ด้านทุนการศึกษา การมีงานทำระหว่างเรียน หรือการให้คำปรึกษาระหว่างเรียน 

“สิ่งสำคัญคือเราอยากให้เด็กมีหางเสือในการดำเนินทิศทางของเขา จึงอยากมีข้อเสนอเพิ่มเติมไปถึงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเรื่องการให้ความสำคัญต่อการเป็นที่ปรึกษาแก่เด็ก ๆ ไม่ว่าเรื่องการเรียน การประกอบอาชีพ รวมถึงการติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของพวกเขาระหว่างเรียน เพราะเราอาจให้ทุนแล้วก็จริง แต่เขาอาจจะมีปัญหาสภาพจิตใจระหว่างเรียนได้ จุดนี้เป็นจุดสำคัญเพื่อสร้างกำลังใจให้เขาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ได้ทุนแล้วแต่นักศึกษามีภาวะซึมเศร้า เราก็จะสูญเสียสิ่งที่เราเคยตั้งเป้าหมายไป” 

รศ.ดร.พิชัย ย้ำว่า ทุน ในที่นี้ จึงหมายถึงโอกาสและคำปรึกษา นอกจากนี้ การสนับสนุนพวกเขาอาจทำให้มหาวิทยาลัยได้บุคลากรคุณภาพกลับมาด้วย ความที่เราเป็นมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี อาจมีคนเข้าใจว่าเราสอนเรื่องการปฏิบัติได้เก่ง แต่ตอนนี้ ครูอาจารย์กำลังลดหายไปกับการเกษียณอายุ เราจึงอยากจะหยิบเพชรเม็ดงามจากเด็ก ๆ เหล่านี้เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ ตรงนี้จะเป็นต้นแบบสร้างทักษะให้กับประเทศได้

ขณะที่รองอธิการบดีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า การคัดกรองของ กสศ.ทำให้มหาวิทยาลัยพบเจอเด็กที่ต้องการการสนับสนุนง่ายขึ้น แต่ทำอย่างไรที่ให้ทั้ง 20,018 คน ซึ่งในจำนวนนี้ทาง กสศ.ให้ข้อมูลว่า มาเรียนต่อที่เรา 195 คน ให้ทั้งหมดจบการศึกษาได้ เพราะเป็นไปได้ว่า นักศึกษาที่ได้ทุนก็อาจตกหล่นระหว่างทาง ทางมหาวิทยาลัยจะขอรับเรื่องนี้ไปดูแลอย่างใกล้ชิด โดยจะส่งต่อข้อมูลไปยังฝ่ายการนักศึกษาว่าจะดูแลอย่างไรไม่ให้พวกเขาตกหล่นระหว่างทาง เชื่อว่าทั้ง 195 คน มหาวิทยาลัยสามารถดูแลได้

อย่างไรก็ตาม ตัวแทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังจากได้รับข้อมูลชุดนี้จาก กสศ. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ไปตรวจสอบต่อ แต่ยังมีไม่พบรายชื่ออยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจรีไทร์ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มหาวิทยาลัยเปิดเรียนมาถึงกลางภาค จึงคิดว่าข้อมูลในขณะนี้นิ่งแล้ว จึงอยากให้แต่ละสถาบันกลับไปสำรวจข้อมูลจริงล่าสุดอีกครั้ง ว่ามีเด็กที่ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือมีตัวจริงเท่าไหร่ เพื่อประสานข้อมูลระหว่างกันทั้ง มหาวิทยาลัย, กสศ., ทปอ. รวมถึง กยศ.ที่จะเข้ามาสนับสนุนเงินกู้เพื่อการศึกษา ซึ่งจะทำให้การทำงานช่วยเหลือง่ายขึ้น

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2