Internet Lost Education Error!

สำรวจสัญญาณการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเด็กนักเรียนยากจนพิเศษในประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเชื่อมต่อการศึกษาที่เสมอภาคต่อไปในอนาคต

ปัญหาอินเทอร์เน็ต นับเป็นสาเหตุหนึ่งในความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เด็กนักเรียนหลายคนเผชิญกับสภาพปัญหาลักษณะนี้  ในเมื่อโลกไร้พรมแดนทางการสื่อสาร หรือแม้แต่การค้นหาความรู้ง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส แต่กลับมีความไม่เท่าเทียมกันซ้อนอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่ยากจนที่สุดของประเทศ เราจะแก้ปัญหาอินเทอร์เน็ตอย่างไร