ปรับ ผ่อน เพิ่ม เพื่อปฏิรูปในระยะยาว ข้อเสนอ TDRI

ปรับ ผ่อน เพิ่ม เพื่อปฏิรูปในระยะยาว ข้อเสนอ TDRI

#ชวนอ่าน …. ข้อเสนอแนะจาก พงศ์ทัศ วนิชานันท์ นักวิจัยด้านการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จากงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม: สอนอย่างไร เรียนแค่ไหน เมื่อออนไลน์ไปไม่ถึง” จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วุฒิสภา TDRI The Reporters และ The Active Thai PBS เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ปรับ ผ่อน เพิ่ม เพื่อปฏิรูปในระยะยาว…เป็นอย่างไร เรามาดูกัน

#โควิดทำให้เวลาเรียนลดลง (เวลาเปิดเรียนลดลง 10% ประมาณ 20 วัน จาก 200 วัน) และจัดการเรียนการสอนปกติไม่ได้
.
จากบทเรียนปีที่แล้ว มาตรการ 4 On ที่ผ่านมา แต่ถ้ายังสอนเหมือนเดิม เด็กจะ On Risk
.
สถานการณ์ตอนนี้ต่างจากเดิมคือมีวัคซีน มาตรการระยะสั้นที่ควรทำ เพื่อให้ทั้งเด็กและครูเรียนใน ร.ร. ได้ อย่างปลอดภัย คือ
.
1. เร่งฉีดวัคซีนให้กับครู (คนหน้างาน) พร้อมสร้างความมั่นใจ เช่น คู่มือการประเมินความเสี่ยงต่อผลข้างเคียง และแจ้งให้ทราบถึงมาตรการเยียวยา (กรณีแพ้วัคซีน) ที่มีอยู่
.

2. เตรียมมาตรการคุ้มครองเด็กกลุ่มอาศัยกับปู่ย่าตายาย (ข้อมูล กสศ. เด็กกลุ่มนี้มีถึง 1 ล้านคน) หากคนแก่ติดเด็กไม่มีคนดูแล ดังนั้นต้องมีมาตรการดูแลเด็กกลุ่มนี้

#โควิดยังตั้งคำถามกับระบบการศึกษาไทย
เพราะที่ผ่านมายังไม่มีความยืดหยุ่นพอในสถานการณ์วิกฤต และจากการเรียนทางไกล เห็นว่าปัจจัยนอกโรงเรียนมีอิทธิพลต่อเด็กมาก
.
.
คำถามคือ ระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนอย่างไรให้ยืดหยุ่น เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตที่ทำให้เวลาเรียนน้อยลง แต่เด็กมีโอกาสการเรียนรู้ไม่น้อยลงไปกว่าเดิม กับ เมื่อความรู้ไม่ได้อยู่เฉพาะในหนังสือเรียน หรือในโรงเรียน ระบบจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่นอกโรงเรียนเหล่านี้อย่างไร

#โรงเรียนในSandbox เป็นตัวอย่างที่พิสูจน์แล้วว่า “ทำได้”
.
#Case1 โรงเรียนจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ สามารถลดเวลาเรียนได้ 20% (จาก 1,200 ชั่วโมง เหลือ 1,000 ชั่วโมง)
.
#Case2 โรงเรียนสามารถนำงบหนังสือเรียน มาซื้อสื่อนอกลิสต์ สพฐ. เพื่อจัดการสอนแบบบูรณาการได้
.
#Case3 “Model” ครูสามเส้าของ จ.สตูล วางแผนการสอนให้ผู้ปกครอง/ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสอน

#บทเรียนจากSandbox

การศึกษาจะเปลี่ยนได้ ต้องปลดล็อกกฎระเบียบ และออกแบบใหม่อย่างเป็นระบบ

สำหรับผลลัพธ์ของ Sandbox ผลการวิจัยของ TDRI พบว่า แม้ตัวอย่างเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพียง 1 ปี แต่เริ่มเห็นสัญญาณบวกในบางด้าน (เด็กมีทัศนคติต่อการเรียนดีขึ้น ห้องเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนจริง ครูตื่นตัวต่อการพัฒนาวิชาชีพเพิ่มขึ้น)

ข้อเสนอ ปรับ ผ่อน เพิ่ม เพื่อปฏิรูปในระยะยาว
.

1. ปรับ หลักสูตรใหม่ให้ยืดหยุ่น มุ่งสมรรถนะมากกว่าตัวชี้วัดรายวิชา และเวลาการสอน

2. ผ่อน คลายกฎระเบียบ ทั้งบริหารงานบุคคล งบประมาณ การประเมิน (ผู้เรียน ประกันภายใน ประเมินภายนอก) ให้ครูสามารถสอนแบบใหม่ตามหลักสูตรที่ปรับได้

3. เพิ่ม ทักษะครู โดยเฉพาะทักษะการประเมินแบบ Formative Assessment ให้ครูรู้ว่าเด็กทำได้ สามารถสอนต่อไปได้ ไม่ต้องเสียเวลาสอนเพิ่ม (Ensure ลดเวลาสอนได้ โดยเด็กไม่เสียโอกาส)

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม