ปรับ ผ่อน เพิ่ม เพื่อปฏิรูปในระยะยาว ข้อเสนอ TDRI

ปรับ ผ่อน เพิ่ม เพื่อปฏิรูปในระยะยาว ข้อเสนอ TDRI

#ชวนอ่าน …. ข้อเสนอแนะจาก พงศ์ทัศ วนิชานันท์ นักวิจัยด้านการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จากงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม: สอนอย่างไร เรียนแค่ไหน เมื่อออนไลน์ไปไม่ถึง” จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วุฒิสภา TDRI The Reporters และ The Active Thai PBS เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ปรับ ผ่อน เพิ่ม เพื่อปฏิรูปในระยะยาว…เป็นอย่างไร เรามาดูกัน

#โควิดทำให้เวลาเรียนลดลง (เวลาเปิดเรียนลดลง 10% ประมาณ 20 วัน จาก 200 วัน) และจัดการเรียนการสอนปกติไม่ได้
.
จากบทเรียนปีที่แล้ว มาตรการ 4 On ที่ผ่านมา แต่ถ้ายังสอนเหมือนเดิม เด็กจะ On Risk
.
สถานการณ์ตอนนี้ต่างจากเดิมคือมีวัคซีน มาตรการระยะสั้นที่ควรทำ เพื่อให้ทั้งเด็กและครูเรียนใน ร.ร. ได้ อย่างปลอดภัย คือ
.
1. เร่งฉีดวัคซีนให้กับครู (คนหน้างาน) พร้อมสร้างความมั่นใจ เช่น คู่มือการประเมินความเสี่ยงต่อผลข้างเคียง และแจ้งให้ทราบถึงมาตรการเยียวยา (กรณีแพ้วัคซีน) ที่มีอยู่
.

2. เตรียมมาตรการคุ้มครองเด็กกลุ่มอาศัยกับปู่ย่าตายาย (ข้อมูล กสศ. เด็กกลุ่มนี้มีถึง 1 ล้านคน) หากคนแก่ติดเด็กไม่มีคนดูแล ดังนั้นต้องมีมาตรการดูแลเด็กกลุ่มนี้

#โควิดยังตั้งคำถามกับระบบการศึกษาไทย
เพราะที่ผ่านมายังไม่มีความยืดหยุ่นพอในสถานการณ์วิกฤต และจากการเรียนทางไกล เห็นว่าปัจจัยนอกโรงเรียนมีอิทธิพลต่อเด็กมาก
.
.
คำถามคือ ระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนอย่างไรให้ยืดหยุ่น เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตที่ทำให้เวลาเรียนน้อยลง แต่เด็กมีโอกาสการเรียนรู้ไม่น้อยลงไปกว่าเดิม กับ เมื่อความรู้ไม่ได้อยู่เฉพาะในหนังสือเรียน หรือในโรงเรียน ระบบจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่นอกโรงเรียนเหล่านี้อย่างไร

#โรงเรียนในSandbox เป็นตัวอย่างที่พิสูจน์แล้วว่า “ทำได้”
.
#Case1 โรงเรียนจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ สามารถลดเวลาเรียนได้ 20% (จาก 1,200 ชั่วโมง เหลือ 1,000 ชั่วโมง)
.
#Case2 โรงเรียนสามารถนำงบหนังสือเรียน มาซื้อสื่อนอกลิสต์ สพฐ. เพื่อจัดการสอนแบบบูรณาการได้
.
#Case3 “Model” ครูสามเส้าของ จ.สตูล วางแผนการสอนให้ผู้ปกครอง/ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสอน

#บทเรียนจากSandbox

การศึกษาจะเปลี่ยนได้ ต้องปลดล็อกกฎระเบียบ และออกแบบใหม่อย่างเป็นระบบ

สำหรับผลลัพธ์ของ Sandbox ผลการวิจัยของ TDRI พบว่า แม้ตัวอย่างเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพียง 1 ปี แต่เริ่มเห็นสัญญาณบวกในบางด้าน (เด็กมีทัศนคติต่อการเรียนดีขึ้น ห้องเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนจริง ครูตื่นตัวต่อการพัฒนาวิชาชีพเพิ่มขึ้น)

ข้อเสนอ ปรับ ผ่อน เพิ่ม เพื่อปฏิรูปในระยะยาว
.

1. ปรับ หลักสูตรใหม่ให้ยืดหยุ่น มุ่งสมรรถนะมากกว่าตัวชี้วัดรายวิชา และเวลาการสอน

2. ผ่อน คลายกฎระเบียบ ทั้งบริหารงานบุคคล งบประมาณ การประเมิน (ผู้เรียน ประกันภายใน ประเมินภายนอก) ให้ครูสามารถสอนแบบใหม่ตามหลักสูตรที่ปรับได้

3. เพิ่ม ทักษะครู โดยเฉพาะทักษะการประเมินแบบ Formative Assessment ให้ครูรู้ว่าเด็กทำได้ สามารถสอนต่อไปได้ ไม่ต้องเสียเวลาสอนเพิ่ม (Ensure ลดเวลาสอนได้ โดยเด็กไม่เสียโอกาส)

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2