เมื่อเด็กต้องแยกกักตัวที่บ้าน

เมื่อเด็กต้องแยกกักตัวที่บ้าน

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19

เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และยูนิเซฟ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการข้อมูลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งประเทศ

วันนี้ทางศูนย์ ฯ ได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุผ่าน Line@savekidscovid19 โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดและครอบคลุมทุกพื้นที่

ชวนอ่านและแชร์ : เริ่มแล้ววันนี้ ! ประชาชนสามารถแจ้งเหตุช่วยเหลือ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่าน Line @savekidscovid19 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม