6 สิ่งสำคัญการเรียนแบบฟินแลนด์

6 สิ่งสำคัญการเรียนแบบฟินแลนด์

การศึกษาคือกุญแจสำคัญสู่ความสุขและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีประชากรฟินแลนด์ ด้วยนโยบายนี้ทำให้ฟินแลนด์ก้าวขึ้นเป็นแนวหน้าในด้านการศึกษา ภายใต้ 6 ปรัชญาที่สำคัญคือ

1. ไม่แข่งขัน ไม่เปรียบเทียบ
2. ไม่ตัดสิน
3. ไม่มีการทดสอบ/สอบ
4. ทุกโรงเรียนดีที่สุด (โรงเรียนที่ดีที่สุด คือโรงเรียนใกล้บ้าน)
5. การเรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นลงมือทำ
6. ไม่มีการบ้าน

“ด้วยความที่ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนรัฐบาล (public school) ถึงเราจะมีเงินแค่ไหนก็ส่งลูกเรียนไม่ได้ ถ้าไม่ได้จ่ายภาษีหรือไม่ได้เป็นคนฟินแลนด์” ด้วยเหตุผลนี้ ประกอบกับอยากให้ลูกตัวเองและลูกคนอื่นได้เรียนหลักสูตรแบบนี้บ้าง ‘อาจารย์เกด’ ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม จึงลงทุนไปเทรนครูกับ Arkki สถาบันการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฟินแลนด์

“เพราะอยากรู้ว่ามันดียังไง ถ้าดีจริงก็อยากนำมาใช้ที่เมืองไทยบ้าง” อาจารย์เกดจึงกลายมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร Arkki ประเทศไทย มาจนถึงปัจจุบัน

อ่านบทความ : Phenomenon Based Learning: กินดีอยู่ดีและมีความสุข หลักสูตรการเรียนรู้ฉบับฟินแลนด์

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2