6 สิ่งสำคัญการเรียนแบบฟินแลนด์

6 สิ่งสำคัญการเรียนแบบฟินแลนด์

การศึกษาคือกุญแจสำคัญสู่ความสุขและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีประชากรฟินแลนด์ ด้วยนโยบายนี้ทำให้ฟินแลนด์ก้าวขึ้นเป็นแนวหน้าในด้านการศึกษา ภายใต้ 6 ปรัชญาที่สำคัญคือ

1. ไม่แข่งขัน ไม่เปรียบเทียบ
2. ไม่ตัดสิน
3. ไม่มีการทดสอบ/สอบ
4. ทุกโรงเรียนดีที่สุด (โรงเรียนที่ดีที่สุด คือโรงเรียนใกล้บ้าน)
5. การเรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นลงมือทำ
6. ไม่มีการบ้าน

“ด้วยความที่ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนรัฐบาล (public school) ถึงเราจะมีเงินแค่ไหนก็ส่งลูกเรียนไม่ได้ ถ้าไม่ได้จ่ายภาษีหรือไม่ได้เป็นคนฟินแลนด์” ด้วยเหตุผลนี้ ประกอบกับอยากให้ลูกตัวเองและลูกคนอื่นได้เรียนหลักสูตรแบบนี้บ้าง ‘อาจารย์เกด’ ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม จึงลงทุนไปเทรนครูกับ Arkki สถาบันการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฟินแลนด์

“เพราะอยากรู้ว่ามันดียังไง ถ้าดีจริงก็อยากนำมาใช้ที่เมืองไทยบ้าง” อาจารย์เกดจึงกลายมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร Arkki ประเทศไทย มาจนถึงปัจจุบัน

อ่านบทความ : Phenomenon Based Learning: กินดีอยู่ดีและมีความสุข หลักสูตรการเรียนรู้ฉบับฟินแลนด์

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม