สู้ COVID-19 ด้วยมาตรการจาก กสศ. สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค

สู้ COVID-19 ด้วยมาตรการจาก กสศ. สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค

ความเท่าเทียมทางการศึกษา เริ่มต้นจากโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ซึ่งแม้แต่ “สิทธิในการอิ่มท้อง” ของเด็กๆ ก็ต้องถูกปกป้อง
ไม่ต่างจากการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
.
เด็กยากจนพิเศษในระบบการศึกษา
เด็กกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เนื่องจากความจำเป็นจากสภาวะขาดแคลนอาหาร
ที่เป็นผลกระทบทางตรงจากการที่สถานศึกษาถูกเลื่อนกำหนดเปิดออกไป
ทำให้อาหารมื้อหลักที่ควรได้รับจากสถานศึกษาถูกพรากออกไป
จนเกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็กกลุ่มยากจนพิเศษ
และนอกจากปัญหาปากท้องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนแห่งชาติแล้ว
สถานการณ์หลังการเปิดเทอมก็เป็นสิ่งที่ควรเฝ้าระวังป้องกัน
เนื่องจากความขาดแคลนทางรายได้ของครอบครัวนักเรียน
อาจทำให้อัตราการกลับมาเรียนของเด็กลดลง
ซ้ำรอยปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา
.
จึงเป็นที่มาของมาตรการของ กสศ.
ในการรับมือทั้งช่วงปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียน
ที่เร่งช่วยเหลือปากท้องของเด็กในระบบการศึกษากลุ่มยากจนพิเศษ ป.1-ป.6
จำนวนรวม 500,000 คน โดยการจัดสรรงบประมาณของ กสศ. 300 ล้านบาท
รวมถึงระดมความช่วยเหลือจากภาคประชาชน
ชวนคนไทยเติมเต็มมื้ออาหารให้น้อง
.
และอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกที่ป้องกันเด็กหลุดออกนอกระบบช่วงเปิดเทอม
กสศ. ปรับสัดส่วนทุนเสมอภาค จากเดิม เทอมละ 1,500 บาท
เป็น 2,000 บาทในเทอมที่ 1 และ 1,000 บาทในเทอมที่ 2
เพื่อเร่งเยียวยาปัญหาขาดแคลนทางรายได้
ของครอบครัวนักเรียนอาจทำให้อัตราการ
การกลับมาเรียนของเด็กลดลง
ป้องกันการซ้ำรอยเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา
.
#กสศ #COVID19 #เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลั

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2