สู้ COVID-19 ด้วยมาตรการจาก กสศ. สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค

สู้ COVID-19 ด้วยมาตรการจาก กสศ. สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค

ความเท่าเทียมทางการศึกษา เริ่มต้นจากโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ซึ่งแม้แต่ “สิทธิในการอิ่มท้อง” ของเด็กๆ ก็ต้องถูกปกป้อง
ไม่ต่างจากการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
.
เด็กยากจนพิเศษในระบบการศึกษา
เด็กกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เนื่องจากความจำเป็นจากสภาวะขาดแคลนอาหาร
ที่เป็นผลกระทบทางตรงจากการที่สถานศึกษาถูกเลื่อนกำหนดเปิดออกไป
ทำให้อาหารมื้อหลักที่ควรได้รับจากสถานศึกษาถูกพรากออกไป
จนเกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็กกลุ่มยากจนพิเศษ
และนอกจากปัญหาปากท้องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนแห่งชาติแล้ว
สถานการณ์หลังการเปิดเทอมก็เป็นสิ่งที่ควรเฝ้าระวังป้องกัน
เนื่องจากความขาดแคลนทางรายได้ของครอบครัวนักเรียน
อาจทำให้อัตราการกลับมาเรียนของเด็กลดลง
ซ้ำรอยปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา
.
จึงเป็นที่มาของมาตรการของ กสศ.
ในการรับมือทั้งช่วงปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียน
ที่เร่งช่วยเหลือปากท้องของเด็กในระบบการศึกษากลุ่มยากจนพิเศษ ป.1-ป.6
จำนวนรวม 500,000 คน โดยการจัดสรรงบประมาณของ กสศ. 300 ล้านบาท
รวมถึงระดมความช่วยเหลือจากภาคประชาชน
ชวนคนไทยเติมเต็มมื้ออาหารให้น้อง
.
และอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกที่ป้องกันเด็กหลุดออกนอกระบบช่วงเปิดเทอม
กสศ. ปรับสัดส่วนทุนเสมอภาค จากเดิม เทอมละ 1,500 บาท
เป็น 2,000 บาทในเทอมที่ 1 และ 1,000 บาทในเทอมที่ 2
เพื่อเร่งเยียวยาปัญหาขาดแคลนทางรายได้
ของครอบครัวนักเรียนอาจทำให้อัตราการ
การกลับมาเรียนของเด็กลดลง
ป้องกันการซ้ำรอยเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา
.
#กสศ #COVID19 #เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลั

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม