ชุดอนุบาลลูกไก่อัตโนมัติ

ชุดอนุบาลลูกไก่อัตโนมัติ

การทำงานของ ‘ชุดอนุบาลลูกไก่อัตโนมัติ’ ที่ช่วยให้เกษตรกรประหยัดทั้งเวลา ต้นทุน และได้ผลผลิตคุณภาพ ที่นำมาซึ่งค่าตอบแทนที่สูงกว่าเดิม

เจ้าของผลงงานชิ้นนี้คือ “น้องอั๋น” กรรณิการ์ วงษ์อินทร์ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 1 ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ‘นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน’ มาได้สำเร็จ

แต่ไม่ใช่เป็นรางวัลของน้องอั๋นคนเดียว เพราะคือรางวัลของท้องถิ่นที่เครื่องมือนี้จะช่วยต่อยอดอาชีพของชุมชนได้ ซึ่งประโยชน์ของ ‘ชุดอนุบาลลูกไก่อัตโนมัติ’ ตอบโจทย์คนเลี้ยงไก่ได้อย่างเห็นผล เพราะน้องอั๋นเคยทดลองเลี้ยงสำเร็จ ถึงขั้นนำไก่ที่ได้ไปขายสู่ผู้บริโภคมาแล้ว

และนี่คือคุณสมบัติพิเศษที่ “น้องอั๋น” ต่อยอดให้กับนวัตกรรมชิ้นนี้

🐥 ดูแลลูกไก่ได้ถึงคราวละ 100 ตัว โดยนำเข้ากระบวนการได้ตั้งแต่อายุ 1 วัน
🐥 มีระบบชุดกก ควบคุมอุณหภูมิ 34-35 องศา ฯ ที่คำนวณแล้วว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการกก
🐥 ให้น้ำและอาหารลูกไก่ทุกตัวได้อย่างเสถียร
🐥 ลูกไก่ที่สุขภาพดี แข็งแรงพร้อมจำหน่าย อยู่ที่อัตรา 95-100% (จากเดิมมีโอกาสรอดเพียงแค่ 30%)
🐥 ราคาอุปกรณ์ต่อชุดเพียง 4, 000 บาท
🐥 การเลี้ยงไก่บ้านลดเวลาลงมาเหลือแค่ 2-3 เดือน จากเดิมที่ใช้เวลาถึง 6 เดือน
🐥 ทดลองเลี้ยง 2-3เดือนได้ไก่ตัวละ 1.5 กิโลกรัม จำนวน 200 ตัว ไปขายได้กิโลกรัมละ 150 บาท

อ่านบทความ : ชุดอนุบาลลูกไก่อัตโนมัติ สิ่งประดิษฐ์ช่วยคนเลี้ยงไก่พ้นความจน ฝีมือเด็กทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2