8 ทักษะการศึกษาของโรงเรียนแห่งอนาคต

8 ทักษะการศึกษาของโรงเรียนแห่งอนาคต

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการศึกษาจึงต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเพิ่มทักษะความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ที่จะกลายเป็นทรัพยากรบุคคลในอนาคต
วันนี้ กสศ. ชวนคุณครูและผู้บริหารโรงเรียน เติมทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตเพื่อสร้างความพร้อมให้กับเด็กๆ ของเราในฐานะพลเมืองโลก ซึ่งที่มาของ 8 ทักษะนี้ มาจากรายงาน Shaping the Future of the New Economy and Society ของ World Economic Forum เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ สร้างมาตรฐานใหม่ และความเคลื่อนไหวครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของระบบการศึกษา
และนี่คือ 8 ลักษณะสำคัญของทักษะการเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการแห่งอนาคต

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม