รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหลัง โควิด-19

รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหลัง โควิด-19

การระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนจำนวนมากรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ ซึ่งส่งผลต่อเด็กๆ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ​ตกต่ำหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ยิ่งตอกย้ำความยากลำบากของนักเรียนจากครอบครัวยากจนให้ต้องดิ้นรนมากขึ้น เพื่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหลัง โควิด-19 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่พบว่า หลังการระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยมีจำนวนนักเรียนยากจนกว่า 1.7 ล้านคน และมีจำนวนนักเรียนยากจนพิเศษมากถึง 1 ล้านคน เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษาก่อนหน้าถึง 2.4 แสนคน นับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด
จากความร่วมมือระหว่าง กสศ. สพฐ. ตชด. อปท ในโครงการเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ช่วยบรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีต่อนักเรียนยากจนพิเศษกว่า 1 ล้านคนในปีการศึกษา 2563 ให้เบาบางลง
ชวนติดตามรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหลัง โควิด-19
และรับชม Live กสศ. รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหลัง โควิด-19 ย้อนหลังได้ที่ : https://www.facebook.com/EEFthailand/videos/4545877182151997

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม