รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหลัง โควิด-19

รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหลัง โควิด-19

การระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนจำนวนมากรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ ซึ่งส่งผลต่อเด็กๆ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ​ตกต่ำหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ยิ่งตอกย้ำความยากลำบากของนักเรียนจากครอบครัวยากจนให้ต้องดิ้นรนมากขึ้น เพื่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหลัง โควิด-19 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่พบว่า หลังการระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยมีจำนวนนักเรียนยากจนกว่า 1.7 ล้านคน และมีจำนวนนักเรียนยากจนพิเศษมากถึง 1 ล้านคน เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษาก่อนหน้าถึง 2.4 แสนคน นับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด
จากความร่วมมือระหว่าง กสศ. สพฐ. ตชด. อปท ในโครงการเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ช่วยบรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีต่อนักเรียนยากจนพิเศษกว่า 1 ล้านคนในปีการศึกษา 2563 ให้เบาบางลง
ชวนติดตามรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหลัง โควิด-19
และรับชม Live กสศ. รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหลัง โควิด-19 ย้อนหลังได้ที่ : https://www.facebook.com/EEFthailand/videos/4545877182151997

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2