เน็ตฟรีมีคุณภาพ

อินเทอร์เน็ต คือ ถนนที่เชื่อมโยงความรู้จากทั่วโลก ช่วยให้เด็กทุกคนเข้าถึงเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อไม่ให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายิ่งถ่างกว้างออกไป

กับคำถามชวนคิด เมื่อ “เน็ตฟรีมีคุณภาพ” คือถนนสู่การกระจายความเสมอภาคด้านการศึกษา

อ่านต่อ : คำถามชวนคิด ‘จำเป็นแค่ไหน’ ที่ทุกโรงเรียนทั่วประเทศควรเข้าถึง ‘เน็ตฟรีมีคุณภาพ’