มาทำความฝันของเด็กน้อยให้มันไฮเทคกัน

มาทำความฝันของเด็กน้อยให้มันไฮเทคกัน

กลุ่มเด็กที่มีพรสวรรค์และทักษะทางเทคโนโลยี ได้ใช้โปรแกรม Minecraft และ MS Paint เพื่อช่วยเล่าเรื่องในความฝันของพวกเขาได้อย่างเสมือนจริง

บริษัท Microsoft กล่าวว่า พวกเขาต้องการขยายโครงการนี้ทั่วประเทศ หลังจากที่โรงเรียนประถมในประเทศซิดนีย์ได้พบกับ ทัลลาวาล (ผู้สูงอายุชาวพื้นเมือง) ที่ได้เปลี่ยนเรื่องราวในฝัน ในเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์และมนุษย์ให้เป็นสื่อทางการศึกษา

นักเรียนได้ใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรม Minecraft เพื่อสร้างการ์ดแห่งการเรียนรู้และซอฟท์แวร์เสมือนจริง ที่สามารถนำไปใช้สอนนักเรียนคนอื่น ๆ ได้ สื่อเสมือนจริงจะช่วยให้เห็นภาพบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเหมือนกับวัตถุจริง และมันยังถูกใช้ในแอปพลิเคชั่น Snapchat อีกด้วย

หนึ่งในสิ่งสำคัญของการเรียนรู้สำหรับพวกเรา คือ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับรัฐบาล อีกทั้งโรงเรียนที่เราได้เริ่มใช้โครงการนี้ก็ทำให้เห็นถึงผลลัพธ์อย่างชัดเจน (สตีเฟ่น วอลรัล : กรรมการผู้จัดการ บริษัท Microsoft แห่งออสเตรเลีย กล่าวกับ AAP)

โครงการนี้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนจำนวน 20 คน จาก 5 โรงเรียนในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซิดนีย์ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการศึกษาของนิวเซาท์เวลส์ และ Indigital (ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ) ได้ใช้การบูรณาการและสื่อเสมือนจริงเพื่อแปลผลและอนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณไว้

วอลรัลกล่าวว่า “โครงการนี้ได้ทำให้พบแนวทางเพื่อช่วยประชาชนทั่วไป รวมถึงเด็กและผู้หญิง ให้เข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเรามีคนพื้นเมือง บุคคลทุพพลภาพ และบุคคลในศูนย์กลางภูมิภาคที่ทำงานทางด้าน IT เกี่ยวข้องอยู่ด้วย

โครงการนี้ ได้นำแผนปฏิบัติการแห่งความสมานฉันท์ของ Microsoft ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนในประเทศ ได้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี และพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศได้

ที่มา : https://au.educationhq.com/news/54164/schoolkids-dreamtime-stories-go-hi-tech
ภาพประกอบ : https://minecraft.net/en-us/store/

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2