Growth Mindset ฉบับคุณครู 💕

Growth Mindset ฉบับคุณครู 💕

❶ โลกเปลี่ยนใช่ไหม
อัปเดตสิ่งใหม่มาสอน

❷ ขี้เกียจทำการบ้านใช่ไหม
ออกแบบการสอนใหม่ไม่มีการบ้าน

❸ สอนแบบนี้ไม่เวิร์คใช่ไหม
พลาดได้ ไม่เป็นไร คาบหน้ามาใหม่ 😄

❹ เด็กบ่นว่าสอนไม่ได้เรื่อง
รู้ Feedback แล้วเย่ ดีใจ งั้นมาปรับที่ตัวเอง

พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
สนุกกับการแก้ไข พัฒนา
มองปัญหาเป็นความท้าทาย
รับฟังเสียงสะท้อนจากห้องเรียน
ไม่โทษคนอื่นหรือตัวเอง

🎁

อยากรู้จัก Growth Mindset เพิ่ม อ่านต่อได้ที่
https://inskru.com/idea/-LB0aPGhwItOBjgpxOkq

How to ปลูกไร่ชาส่งเสริม Growth Mindset
https://inskru.com/idea/-LVsHtC2hlVevhmN-_Nk

🌱

#GrowthMindset #insComic
กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

insContent Creator โดย Tanade Sirinumas
insIllustrator โดย Kunyarat Juntatam