UNICEF เตือน COVID-19 ทำเด็กเล็ก 40 ล้านคนทั่วโลกพลาดโอกาสเรียน

UNICEF เตือน COVID-19 ทำเด็กเล็ก 40 ล้านคนทั่วโลกพลาดโอกาสเรียน

ที่มาภาพ : unsplash-Susie Ho

แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

 

องค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เตือน วิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 กำลังทำให้เด็กเล็ก 40 ล้านคนทั่วโลกพลาดโอกาสในการรับการศึกษาระดับปฐมวัย

รายงานสรุปการวิจัยชิ้นล่าสุดของทาง UNICEF พบว่า มีเด็กเล็กๆ อย่างน้อย 40 ล้านคนทั่วโลกที่อายุถึงเกณฑ์จะพลาดโอกาสในการเข้าศึกษาเล่าเรียนในระดับอนุบาล เพราะการระบาดของ COVID-19 ทำให้โรงเรียนอนุบาลและศูนย์อภิบาลเด็กเล็กหลายแห่งทั่วโลกจำเป็นต้องปิดตัวลง

ทั้งนี้ Innocenti ซึ่งเป็นสำนักงานวิจัยของ UNICEF ได้ดำเนินการวิจัย สถานภาพของสถาบันการศึกษาและโรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยทั่วโลก รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการปิดบริการด้านการศึกษาที่มีต่อครอบครัว โดยผลการวิจัยพบว่า การที่โรงเรียนอนุบาลต้องปิดตัวลงอย่างไม่มีกำหนด หรือไม่สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ ทำให้เด็กเล็กๆ เหล่านี้ พลาดก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการปลูกฝังบ่มเพาะการศึกษาของตนเอง

Henrietta Fore ผู้อำนวยการบริหาร UNICEF กล่าวว่าาวะชะงักงันทางการศึกษาเพราะ COVID-19 กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เด็กได้รับการศึกษาในช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ควรจะเริ่มต้น โดยโรงเรียนอนุบาลเหล่านี้เป็นสถานที่ที่สร้างพื้นฐานสำคัญในทุกแง่มุมที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก 

“การระบาด (ของ COVID-19) คือการคุกคามการบ่มเพาะพื้นฐานเหล่านั้น” ผู้อำนวยการบริหาร UNICEF กล่าว

รายงานการวิจัยเรื่อง Childcare in a global crisis : The impact of COVID-19 on work and family life (ศูนย์เด็กเล็กในภาวะวิกฤต : ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อชีวิตและการงานของครอบครัว) ระบุว่า มาตรการล็อคดาวน์ส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนประสบปัญหาการจัดสมดุลระหว่างการดูแลลูกวัยเยาว์ กับการทำงาน โดยผู้ที่รับภาระหนักที่สุดก็คือฝ่ายหญิง ที่ต้องจัดการทั้งเรื่องการดูแลลูก หน้าที่การงาน และภาระงานภายในบ้าน

ขณะเดียวกัน รายงานยังพบว่า การปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเป็นวิกฤตรุนแรงสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กเป็นสมาชิกภายในบ้าน โดยเฉพาะครอบครัวในประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำ ซึ่งโดยปกติครอบครัวเหล่านี้ก็ไม่สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการพื้นฐานทางสังคมได้มากอยู่แล้ว 

ทั้งนี้ ศูนย์ดูแลเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่รับดูแลและปูพื้นฐานทางการศึกษาเท่านั้น แต่ยังผนวกรวมบริการที่จำเป็นต่อเด็กเล็กมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจและอารมณ์ อย่างการเอาใจใส่ และ ด้านร่างกาย อย่างอาหารและโภชนาการ ไปจนถึง การมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและการเรียนรู้อื่นๆ

โดยก่อนการระบาดของ COVID-19 เด็กเล็กหลายล้านคนทั่วโลกตกอยู่ในความเสี่ยงของการได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสมอยู่แล้ว เนื่องจากมีพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากต้องทิ้งบุตรหลานของตนไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยและไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้หรือกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการ เนื่องจากไม่มีเงิน หรือ ไม่สามารถเข้าถึงศูนย์ดูแลเด็กเล็กเหล่านั้นได้ ซึ่ง UNICEF พบว่า มีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบมากกว่า 35 ล้านคนใน 166 ประเทศทั่วโลก โดนทิ้งให้อยู่ลำพังโดยปราศจากการดูแลจากผู้ใหญ่

นอกจากนี้ ไม่ถึงครึ่งของประเทศทั้งหมดที่ UNICEF ทำการศึกษา ไม่มีการจัดทำโครงการสนับสนุนเด็กระดับปฐมวัย เช่น โครงการเด็กอนุบาลเรียนฟรี

ที่มาภาพ : UNICEF/UN0292170/Sokol

ขณะเดียวกัน เด็กเล็กอีกหลายคน ซึ่งยังคงอยู่แต่ในบ้าน ไม่มีโอกาสเล่นหรือได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยที่จำเป็นต่อสุขภาพ โดยข้อมูลล่าสุดพบว่า ราว 40% ของเด็กอายุ 3-5 ขวบใน 54 ประเทศรายได้ปานกลางและต่ำ ไม่ได้รับการกระตุ้นทางทักษะการเรียนรู้ และทักษะทางสังคมและอารมณ์จากผู้ใหญ่ภายในบ้านแม้แต่น้อย

ภาวะขาดแคลนศูนย์ดูแลเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาลที่เหมาะสม ไม่แพง และเข้าถึงได้ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ปกครองหลายคน โดยเฉพาะคุณแม่ที่ต้องทำงานหรือเลือกแต่งานที่ให้ค่าแรงต่ำ หรือไม่ใช่งานหลักงานประจำ เพื่อให้มีเวลาดูแลลูกๆ ให้มากขึ้น โดยมากกว่า 9 ใน 10 ของคุณแม่ในภูมิภาคแอฟริกา และเกือบ 7 ใน 10 ของคุณแม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต้องทำงานดังกล่าว และถูกจำกัดการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมของรัฐรูปแบบต่างๆ 

ทั้งนี้ UNICEF ระบุว่า สถานการณ์ของโรค COVID-19 ทำให้จำนวนเด็กเล็กตกอยู่ในความเสี่ยง และพลาดโอกาสทางการศึกษาที่จำเป็นต่ออนาคตของตนเองมากขึ้น ก่อนเรียกร้องให้รัฐบาลนานาประเทศทั่วโลก รวมถึงหน่วยงานที่กี่ยวข้อง หันมาใส่ใจดูแลโรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็กเล็กในระดับปฐมวัย ให้มากขึ้น เพราะการเข้าถึงศูนย์ดูแลเด็กเล็กและโรงเรียอนุบาลที่มีคุณภาพ ถือเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาสถาบันครอบครัวและสังคมโดยรวม 

“ครอบครัวเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และบรรดานายจ้างของตนเอง เพื่อให้สามารถผ่านพ้นช่วงพายุรุนแรงเหล่านี้ และเพื่อปกป้องการเรียนรู้และพัฒนาการของลูกๆ ได้” Fore ผู้อำนวยการบริหาร UNICEF กล่าว

จากผลการศึกษาวิจัย UNICEF ได้ใช้โอกาสนี้ เสนอแนะแนวทางถึงรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กระดับปฐมวัย ซึ่งรวมถึงการทำให้เด็กเล็กทุกคนสามารถเข้าถึงโรงเรียน และศูนย์ดูแลคุณภาพสูง ในราคาไม่แพง และในช่วงวัยที่เหมาะสม 

ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็จำเป็นต้องออกนโยบายที่เป็นมิตรกับทางครอบครัวของเด็ก ไม่ว่าจะเป็น การจ่ายเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ขอหยุดไปเลี้ยงลูกหลังคลอด เพื่อลดปัญหาช่องว่างในช่วงเวลาที่เด็กจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลก่อนถึงวัยเข้าเรียนอนุบาล การออกนโยบายกำหนดตารางเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับพ่อแม่ การลงทุนฝึกอบรมทักษะแรงงานด้านการดูแลเด็กเล็กโดยเฉพาะ และการสร้างระบบสวัสดิการ และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวที่ไม่ได้ทำงานประจำด้วย

 

ที่มา : 40 million children miss out on early education in critical pre-school year due to COVID-19

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2