บทเพลง เพื่อสิ่งที่ฝัน…ฉันภูมิใจ – สแตมป์

บทเพลง เพื่อสิ่งที่ฝัน…ฉันภูมิใจ – สแตมป์

บทเพลง เพื่อสิ่งที่ฝัน…ฉันภูมิใจ – สแตมป์ เกิดขึ้นเพื่อให้กำลังน้องๆทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของ กสศ. ทุกคนไม่ให้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิต ให้ลุกขึ้นมาเดินหน้าสู้ทุกอุปสรรคปัญหา ไม่ว่าจะหนักเบาแค่ไหน แต่ทุกคนจะเดินต่อไปได้เสมอ