การศึกษายืดหยุ่น

เตรียมพบทางเลือกการศึกษารูปแบบใหม่ ที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ชีวิต ทลายกำแพงโรงเรียน เลือกรูปแบบการเรียน เลือกวัน เลือกเวลา เรียนได้ทุกที่ ตามเงื่อนไขชีวิต…เพราะจากนี้ไป เด็กทุกคนต้องได้เรียน