โชคดีที่มีครู EP.4 “ความสำคัญในการร่วมมือของทุกภาคส่วน”

โชคดีที่มีครู EP.4 “ความสำคัญในการร่วมมือของทุกภาคส่วน”

รายการโชคดีที่มีครู EP4 :ผลลัพธ์ของทุน กสศ. ที่ต่อเติมชีวิตเด็กให้สมบูรณ์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญคุณครูทั่วประเทศ รับชมรายการโชคดีที่มีครู ตอนที่ 4 ผลลัพธ์ของทุน กสศ. ที่ต่อเติมชีวิตเด็กให้สมบูรณ์ ดำเนินรายการโดย “ต๊ะ” พิภู พุ่มแก้วกล้า เรื่องราวความน่ารักของน้องเนย สาวน้อยในสวนยาง ที่ได้รับเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอทางการศึกษา ทำให้สามารถต่อเติมเพิ่มความสุขในการเรียนรู้ให้กับเธอ สุดประทับใจไปกับ คุณครูมาลิณนา ครูใหญ่จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี และ เหล่าคุณครูโรงเรียนมาบตะพุธพันธ์ จ.ระยอง สร้างทักษะอาชีพ ที่มุ่งมั่นสร้างทักษะอาชีพติดตัวให้กับเด็กๆ เพื่อพาให้นักเรียนก้าวออกจากความยากลำบาก พร้อมตอบทุกข้อสงสัยในช่วงครูถามเราตอบ

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2