เปิดพื้นที่ความคิดแก้ปัญหาเด็กหลังห้อง

เปิดพื้นที่ความคิดแก้ปัญหาเด็กหลังห้อง

เมื่อห้องเรียน เปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด วิกฤตเด็กหลังห้องจะหายไปเพราะทุกคนจะมีโอกาสอย่างเท่าเทียม แล้วนวัตกรรม Open Approach และ Lesson Study จะช่วยให้ครูและนักเรียนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร หาคำตอบจากโรงเรียนปลายด้ามขวานไทย กับโรงเรียนบ้านกะรุบี จ.ปัตตานี