“ถึงห่างกัน…แต่ไม่ห่างไกล”

“ถึงห่างกัน…แต่ไม่ห่างไกล”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และเหล่าคุณครูฮีโร่ร่วมส่งแรงใจ มอบพลังให้ คุณครูและนักเรียนทุกคน มีพลังใจที่เข้มแข็งเพื่อเอาชนะอุปสรรคและผ่านพ้นวิกฤต Covid-19

เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน