เมืองแห่งการเรียนรู้ ฉะเชิงเทรา

เมืองแห่งการเรียนรู้ ฉะเชิงเทรา

หน้าที่ของการศึกษาและการเรียนรู้ จะไม่ใช่เป็นหน้าที่เฉพาะของโรงเรียนอีกต่อไป เมื่อ “เมือง” สร้างระบบนิเวศน์ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรากับการบริการประชาชนใน 3 รูปแบบ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและเข้าถึงได้ทุกคน จนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จาก UNESCO พวกเขาทำอย่างอย่างไร ติดตามได้ในคลิปนี้