กสศ. “ก้าวเพื่อน้อง เวอร์ชวลรัน”

กสศ. “ก้าวเพื่อน้อง เวอร์ชวลรัน”

กสศ. ขอชวนทุกคนออกวิ่ง คนละก้าวไปกับเรา “ก้าวเพื่อน้อง เวอร์ชวลรัน” ก้าวเล็กๆ ที่จะกลายเป็นก้าวสำคัญทางการศึกษาของเด็กไทยอีกหลายคน

การวิ่งครั้งพิเศษเพื่อร่วมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทยได้เรียนต่อ สมัครและส่งผลวิ่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ www.kaokonlakao.com

รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อความต่อเนื่องทางการศึกษาของน้องๆ

ก้าวทุกก้าวล้วนมีความหมาย ออกมาก้าวเพื่อน้องไปด้วยกันกับเรา