เลือกขนาดตัวอักษร
  • ไทย
  • English

เพิ่ม Q-Class room ดันคุณภาพถึงห้องเรียน

นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวก่อนปิดงานประชุมวิชาการ “นวัตกรรมการจัดการโรงเรียนคุณภาพต่อเนื่องสู่การประกันคุณภาพ” ผลสำเร็จและบทเรียนจากโครงการวิจัยปฏิบัติการ “โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง” (School Quality Improvement Program : sQip) ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรัม 4 เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา พร้อมระบุว่า ถ้าเราไม่เน้นความเสมอภาคประเทศไทยก็จะไปพึ่งโรงเรียนเด่นโรงเรียนดังอยู่ไม่กี่โรงเรียนประเทศ เมื่อนับดูจำนวนนักเรียนแล้วแต่ละรุ่นๆมีเพียงหลักพันคนเท่านั้น ทั้งที่ความจริงแล้วนักเรียนแต่ละรุ่นๆเกิดขึ้นมาปีเดียวกันประมาณ 7-8 แสนกว่าคน เพราะฉะนั้นถ้าไปพึ่งเฉพาะโรงเรียนเด่นโรงเรียนดังในเมืองเท่านั้น ก็คงทำให้การศึกษาในประเทศของเราก้าวหน้าไปไม่ได้

ถอดบทเรียนจัดสรรเงินอุดหนุน ฯ เพิ่มศักยภาพช่วยเด็ก

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนทั่วประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระดมแผนการช่วยเหลือคัดกรองเด็กอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องเซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

โครงการ sQip สร้างสุขห้องเรียนสำเร็จ ขยายผลต่อลดเหลื่อมล้ำ

โครงการ sQip สร้างสุขห้องเรียนสำเร็จ ขยายผลต่อลดเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรัม 4 เมืองทองธานี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ). และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมวิชาการ “นวัตกรรมการจัดการโรงเรียนคุณภาพต่อเนื่องสู่การประกันคุณภาพ” ผลสำเร็จและบทเรียนจากโครงการวิจัยปฏิบัติการ “โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง” (School Quality Improvement Program : sQip) โดยมีนายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประธานกรรมการนโยบาย สกว. และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กสศ. นายนคร ตังคะภิภพ หัวหน้าโครงการวิจัยและปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องหรือ sQip นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และคณะครูอาจารย์จากทั่วประเทศกว่า 700 คนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ดึง’บอร์ดเกมส์’สู่ไอเดียพัฒนาการสอน อุดรูรั่วความเสมอภาคในห้องเรียน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ Inskru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน ใช้พื้นที่ เวทีอบรม Game Learning Design ออกแบบเพื่อสร้างห้องเรียนแห่งความเสมอภาค วันที่ 22-23 เมษายน 2562 โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระดมความคิดจากผู้เข้าร่วม ตั้งโจทย์ออกแบบการเรียนการสอนอย่างไรให้เกิดความเสมอภาคในห้องเรียน พร้อมวิทยากรบรรยายสาระความรู้อย่างคับแก้ว เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงหวังเข้าไปกระตุ้นความคิดให้เด็กและครูมีความสุขอย่างเท่าเทียมในห้องเรียน

ตะลุยทางวิบาก สานฝันเด็กสู่เส้นทางอาชีพ

กว่าจะค้นหาเด็กที่ขาดโอกาสขาดทุนทรัพย์สักคนให้ได้เรียนหนังสือต่อในโครงการ ‘ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง’ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนใครหลายคนคิด การเสาะหาเด็กๆสักคนต้องใช้เวลาสังเคราะห์ข้อมูล และลงพื้นที่ไปสำรวจชีวิตเด็กเหล่านั้นเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์การรับทุนหรือไม่ จะไม่บรรลุเป้าหมายเลยถ้าหากไร้ฟันเฟืองสำคัญอย่างครูที่ช่วยเข้าไปคัดกรองเด็ก ๆ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษานี้

บทพิสูจน์ 4 ปี เทศบาลนครภูเก็ต ต้นแบบกำหนดทิศทางการศึกษา ด้วยระบบสารสนเทศ

เทศบาลนครภูเก็ตถือเป็น หนึ่งในพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมีบทบาทที่เข้มแข็งของนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ที่เดินหน้าเรื่องนี้มาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สามารถช่วยเด็กที่มีแนวโน้มหลุดออกนอกระบบการศึกษาเป็นจำนวนมาก และทำให้นครภูเก็ตสร้างพิมพ์เขียวแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาสำหรับเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

ปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่! เด็กจีนเรียนลงทุน เด็กญี่ปุ่นเรียนเขียนโค้ด

การปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องสำคัญของระบบการศึกษา จีน-ญี่ปุ่น 2 ประเทศชั้นนำด้านการศึกษา ก็ปรับปรุงระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ไม่ต่างกับประเทศเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันอย่างเกาหลี โดยจีนให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ด้านการลงทุนมากขึ้น ส่วนญี่ปุ่นเองก็ให้ความสำคัญกับบุคคลกรด้านไอทีที่ขาดแคลน

‘ขอเพียงมองเห็นคุณค่า และให้โอกาส’

“นี่คือโอกาสที่เธอจะได้เรียนต่อ โอกาสมาแล้วนะพงษ์”
แค่ประโยคสั้นๆประโยคเดียวจากครูของเขา ก็เปลี่ยนโลกทั้งใบของเด็กผู้ชายคนหนึ่งแล้ว เรื่องราวของพงษ์ คือ การยื้ออนาคตของเด็กชายคนหนึ่งจากความยากจนที่ทำให้เขาไม่ได้เรียนต่อ ถึงสองครั้งสองครา แววตาของเขาบ่งบอกเรื่องราวที่พบเจอมามากมาย มุมหนึ่งได้หล่อหลอมหัวใจของเด็กชายวัย 18 ปี ให้เป็นนักสู้ ในร่องรอยของความอดทนอดกลั้น เต็มไปด้วยความใฝ่ดีอย่างที่เราสัมผัสได้ชัดเจนแม้เป็นการพบกันครั้งแรก #กสศเปิดประตูสู่โอกาส

ประกาศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

เปิดรับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ตั้งแต่ 18 ก.พ. – 18 มี.ค. 2562 เยาวชนที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง รายชื่อสถาบันสายอาชีพที่ร่วมโครงการและสาขาที่เปิดรับได้ที่ www.eef.or.th

เครื่องซักผ้าแก้ปัญหาเด็กขาดเรียนได้ผล !

บางครั้งการให้รางวัลก็อาจแก้ปัญหาเด็กขาดเรียนได้ชะงัด และเครื่องซักผ้ากำลังเป็นหนทางแก้ปัญหาสำหรับหลายโรงเรียนทั่วสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในชุมชนรากหญ้า นักเรียนราวร้อยละ 70 ของโรงเรียนเฟิร์นครีกมาจากครอบครัวรากหญ้า ทางโรงเรียนจึงได้จัด “ห้องซักรีด” เพื่อให้นักเรียนนำเสื้อผ้ามาซักและรับของบริจาค เช่น ถุงเท้าหรือน้ำหอมระงับกลิ่น   นักเรียนทั้งหมดสามารถเข้าร่วมโครงการโดยมีครูและเจ้าหน้าที่แนะแนวทำหน้าที่คอยช่วยเหลือ