เลือกขนาดตัวอักษร
  • ไทย
  • English

นายกรัฐมนตรีใช้ “iSEE App” เรียกดู Big Data เด็กยากจนทั้งประเทศ

นายกรัฐมนตรีใช้ “iSEE App” เรียกดู Big Data เด็กยากจนทั้งประเทศ ช่วยติดตามแก้ไขเหลื่อมล้ำทางการศึกษารายคน ด้านกสศ.โอนเงินช่วยนร.ยากจนพิเศษรอบแรก 4 แสนคน 26 ธค.นี้ พร้อมขยายเวลารร.ยืนยันรายชื่อเพิ่ม 7–11 มค. 62 ป้องกันตกหล่น

มาทำความฝันของเด็กน้อยให้มันไฮเทคกัน

เมื่อเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้ารอบตัวเรา จนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในทุกเพศทุกวัย มันคงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ ถ้าลูกหลานในบ้านเราจะใช้เครื่องมือใหม่ ๆ วาดอะไรที่จินตนการไว้ในความคิดออกมาเป็นเรื่องเป็นราว แทนกระดาษกับดินสอ เราคงได้ทึ่งกันล่ะงานนี้ !

สายอาชีพชั้นสูง สร้างโอกาส ลดเหลื่อมล้ำ

หนึ่งในชุดตัวเลขที่สะท้อนถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่สำคัญจากผลวิจัยบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ (National Education Account) คือ ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุด 20% ประมาณ 160,000 คน มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยเฉลี่ยเพียง 5 % หรือประมาณ 8,000 คน ต่อรุ่น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครอบครัวทั่วไปที่ได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษาถึงร้อยละ 32 เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสเหล่านี้เป็นกลุ่มที่อยู่ก้นบึ้งของสังคมไทย

การศึกษาสายอาชีพ (1): เส้นทางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

บทความตอนที่ 1 นี้จะพยายามสรุปให้ผู้อ่านเห็นถึงสถานะล่าสุดของปัญหาความเหลื่อมล้ำคู่ของไทย ปัญหา Skill Mismatch ในตลาดแรงงาน รวมทั้งความท้าทายตลาดแรงงานจากโครงสร้างความต้องการอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นจากกระแสเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Technology Disruption) และทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นนายตัวเองหรือประกอบอาชีพอิสระ และท้ายสุดเส้นทางการเรียนสายอาชีพจะเป็นช่วยยกระดับทักษะและสร้างโอกาสการมีงานทำ สร้างรายได้และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างไร ?

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชิญชวนวิทยาลัย/สถานศึกษาอาชีวะศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยชุมชน และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาจากทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการ
“ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”

แนวทางและคู่มือการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

แนวทางและคู่มือการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2/2561
ประกอบด้วย วิดีทัศน์โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข, คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข, infographic คำถาม-คำตอบ แนวทางการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2/2561

ทิศทางการศึกษาไทยในยุค “โลกป่วน”

ในยุคโลกป่วน ประชากรที่มีรายได้น้อยซึ่งมีทักษะที่สามารถแทนที่ได้ง่ายโดยเทคโนโลยี คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงสุดประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรอบด้านนี้ได้ก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อะไรคือกุญแจนำประเทศไทยผ่านยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงได้

กสศ. เปิดตัว ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สร้าง“นวัตกรสายอาชีพ”

กสศ. มีโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เพื่อช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีศักยภาพ ให้มีโอกาสเรียนต่อสายอาชีพและมีงานทำทันทีเมื่อจบการศึกษา ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสายอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน

สพฐ. จับมือ กสศ. ปฏิรูประบบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน “บุญรักษ์” มั่นใจระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ช่วยเหลือ นร. ตรงปัญหา-ความจำเป็นรายคน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดให้มีพิธีการลงนามความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อดำเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข

มหาวิทยาลัย 190 แห่ง เพิ่งเปิดหลักสูตรออนไลน์ฟรีกว่า 600 หลักสูตร

รวมรายชื่อของแต่ละโปรแกรมหลักสูตรออนไลน์ให้เรียนฟรีถึง 600 หลักสูตร หมวดหมู่ตามดังต่อไปนี้คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม, วิทยาการข้อมูล, มนุษย์ศาสตร์, สังคมศาสตร์, การศึกษาและการสอน, สุขภาพและการแพทย์, ธุรกิจ, การพัฒนาส่วนบุคคล, วิศวกรรม, ศิลปะและการออกแบบและวิทยาศาสตร์