ไม่ให้ร่างกายจำกัดความฝัน ‘ต้า ตะวัน’ เด็กทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ไม่ให้ร่างกายจำกัดความฝัน ‘ต้า ตะวัน’ เด็กทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

หลังเรียนจบ ม.ปลาย การที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคนจะไปเรียนต่อในสายวิชาชีพนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากครอบครัวต้องมีทุนแล้ว ยังต้องหาสถานศึกษาที่มีความพร้อมรองรับในการสอนด้วย   

น้องต้า  ตะวัน สุโรพันธ์  ก็เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษคนหนึ่งที่ต้องหยุดเรียนไป 1 ปี  เพราะข้อจำกัดนี้  เมื่อได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ให้ได้เรียนต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  คือโอกาสสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต

“ดีใจมากที่ลูกได้รับโอกาส ถ้าไม่ได้ทุนจาก กสศ. ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เรียนต่อหรือเปล่า เพราะโรงเรียนที่มีความพร้อม ที่จะรับลูกเข้าเรียนได้หายากมากจริงๆ  และต้องใช้ทุนสูง”

“ขนิษฐา สุโรพันธ์”  แม่น้องต้า สะท้อนถึงความลำบากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ครอบครัวมีรายได้ลดลง แต่ต้องเลี้ยงดูและส่งลูกเรียนพร้อมกันทั้ง 2 คน  ทุนการศึกษาที่น้องต้าได้รับสนับสนุนจากทาง กสศ. เดือนละ 7,500 บาท จึงมาช่วยแบ่งเบาภาระได้มาก

น้องต้าฝันมาตั้งแต่เด็กว่าอยากเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ เพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว  เมื่อได้รับทุนให้เรียนต่อ ในหลักสูตร ปวส. สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  เขาจึงมุ่งมั่นตั้งใจและพยายามก้าวข้ามข้อจำกัดทุกอย่าง  ตั้งใจว่าหลังจากเรียนจบที่นี่แล้ว ก็จะไปเรียนต่อในระดับปริญญาด้วย

“ขอบคุณมากครับที่ทาง กสศ.ให้โอกาส ทำให้ผมได้เรียนต่อ โดยไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นภาระของครอบครัว ทางวิทยาลัยก็ช่วยดูแลอย่างดี ทั้งอุปกรณ์   การเรียนในวิชาปกติ และการอบรมเสริมทักษะในหลายโครงการสำคัญ”

สุรีรัตน์ ทักษะวสุ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่เล่าว่า นอกจากน้องต้าแล้ว ก็ยังมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษอีก 2 คน ที่ได้รับทุนให้เรียนต่อในหลักสูตรและสาขาเดียวกันในรุ่นแรก   ซึ่งปัจจุบันได้งานทำทั้งคู่แล้ว  คนหนึ่งทำงานออกแบบกราฟฟิกให้กับบริษัทเอกชน ส่วนอีกคนก็ทำงานด้านกราฟฟิกให้กับเทศบาล อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ส่วนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรุ่น2 ที่ได้รับทุนจาก กสศ. มีทั้งหมด 8 คน ทุกคนล้วนได้รับการดูแลอย่างดี  มีอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม นอกจากการสอนในหลักสูตรแล้วก็ยังมีการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะสำคัญในด้านต่างๆ อีกด้วย

และแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19  ทำให้ทางวิทยาลัยต้องปรับไปเรียนในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก  แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กๆ ที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ที่มีความตั้งใจอยากเรียนเพื่อที่จะมีอาชีพมีรายได้  “ก้าวข้ามกำแพงข้อจำกัดทางร่างกาย”