ไม่ให้ร่างกายจำกัดความฝัน ‘ต้า ตะวัน’ เด็กทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ไม่ให้ร่างกายจำกัดความฝัน ‘ต้า ตะวัน’ เด็กทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

หลังเรียนจบ ม.ปลาย การที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคนจะไปเรียนต่อในสายวิชาชีพนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากครอบครัวต้องมีทุนแล้ว ยังต้องหาสถานศึกษาที่มีความพร้อมรองรับในการสอนด้วย   

น้องต้า  ตะวัน สุโรพันธ์  ก็เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษคนหนึ่งที่ต้องหยุดเรียนไป 1 ปี  เพราะข้อจำกัดนี้  เมื่อได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ให้ได้เรียนต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  คือโอกาสสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต

“ดีใจมากที่ลูกได้รับโอกาส ถ้าไม่ได้ทุนจาก กสศ. ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เรียนต่อหรือเปล่า เพราะโรงเรียนที่มีความพร้อม ที่จะรับลูกเข้าเรียนได้หายากมากจริงๆ  และต้องใช้ทุนสูง”

“ขนิษฐา สุโรพันธ์”  แม่น้องต้า สะท้อนถึงความลำบากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ครอบครัวมีรายได้ลดลง แต่ต้องเลี้ยงดูและส่งลูกเรียนพร้อมกันทั้ง 2 คน  ทุนการศึกษาที่น้องต้าได้รับสนับสนุนจากทาง กสศ. เดือนละ 7,500 บาท จึงมาช่วยแบ่งเบาภาระได้มาก

น้องต้าฝันมาตั้งแต่เด็กว่าอยากเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ เพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว  เมื่อได้รับทุนให้เรียนต่อ ในหลักสูตร ปวส. สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  เขาจึงมุ่งมั่นตั้งใจและพยายามก้าวข้ามข้อจำกัดทุกอย่าง  ตั้งใจว่าหลังจากเรียนจบที่นี่แล้ว ก็จะไปเรียนต่อในระดับปริญญาด้วย

“ขอบคุณมากครับที่ทาง กสศ.ให้โอกาส ทำให้ผมได้เรียนต่อ โดยไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นภาระของครอบครัว ทางวิทยาลัยก็ช่วยดูแลอย่างดี ทั้งอุปกรณ์   การเรียนในวิชาปกติ และการอบรมเสริมทักษะในหลายโครงการสำคัญ”

สุรีรัตน์ ทักษะวสุ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่เล่าว่า นอกจากน้องต้าแล้ว ก็ยังมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษอีก 2 คน ที่ได้รับทุนให้เรียนต่อในหลักสูตรและสาขาเดียวกันในรุ่นแรก   ซึ่งปัจจุบันได้งานทำทั้งคู่แล้ว  คนหนึ่งทำงานออกแบบกราฟฟิกให้กับบริษัทเอกชน ส่วนอีกคนก็ทำงานด้านกราฟฟิกให้กับเทศบาล อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ส่วนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรุ่น2 ที่ได้รับทุนจาก กสศ. มีทั้งหมด 8 คน ทุกคนล้วนได้รับการดูแลอย่างดี  มีอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม นอกจากการสอนในหลักสูตรแล้วก็ยังมีการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะสำคัญในด้านต่างๆ อีกด้วย

และแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19  ทำให้ทางวิทยาลัยต้องปรับไปเรียนในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก  แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กๆ ที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ที่มีความตั้งใจอยากเรียนเพื่อที่จะมีอาชีพมีรายได้  “ก้าวข้ามกำแพงข้อจำกัดทางร่างกาย” 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า