นศ.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง​คว้ารางวัลระดับชาติ

นศ.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง​คว้ารางวัลระดับชาติ

นับเป็นอีกความภาคภูมิใจในชีวิตของกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ที่สามารถคว้า “รางวัลชนะเลิศ” การประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2563  จากโครงการผลิตข้าวโพดกินสด (พันธุ์ราชินีทับทิมสยาม)

การประกวดครั้งนี้ถือเป็นรายการใหญ่ที่นักศึกษาเข้าร่วมแข่ง่ขันจากทั่วประเทศซี่งจัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์  

น.ส.หมอนวล ลุงต่า นักศึกษา ปวส.ชั้นปีที่ 2 สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หนึ่งในทีมห้าคนที่ได้รับรางวัลนี้ เล่าให้ฟังว่า รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจที่จะช่วยผลักดันให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายสู่การเป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”

น.ส.หมอนวล ลุงต่านักศึกษา นักศึกษาทุนฯ

 

ประยุกต์เทคนิคสมัยใหม่ปลูกข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม

สำหรับการทำโครงการผลิตข้าวโพดกินสด (พันธุ์ราชินีทับทิมสยาม) ​​เริ่มตั้งแต่การเลือกปลูกข้าวโพดสายพันธุ์นี้ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ในกลุ่มคนที่รักสุขภาพเริ่มเป็นที่นิยมเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถกินสดได้ ราคากิโลกรัมละ 30-50 บาท สูงกว่าราคาข้าวโพดทั่วไปกว่าเท่าตัว

ความยากของการทำโครงการนี้คือการปลูกในโรงเรือนเพื่อควบคุม หนอน นก ศัตรูพืช ที่จะเข้ามาทำลายผลผลิต โดยจะต้องวางแผนกันตั้งแต่คำนวณวัสดุปลูก ดิน แกลบ คำนวณการใช้น้ำ ที่เป็นระบบน้ำหยด คำนวณธาตุอาหาร ที่จะต้องคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด โดยกรรมการที่มาตรวจจะมาดูทั้งภายในโรงเรือน  ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องเก็บชีวภัณฑ์ ที่จะต้อมีมาตรฐานไปจนถึงน้ำที่นำมาใช้

 

ประสบการณ์นอกตำรา เติมเต็มเส้นทางเกษตรกร

น.ส.หมอนวล เล่าให้ฟัง ว่า เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสองรอบซี่งเราจะต้องเตรียมตัวนำเสนอแต่ไม่ถึงกับต้องท่อง เพราะเราลงมือปฏิบัติทุกวันอยู่แล้วว่าต้องทำอะไร อย่างไร เพียงแค่ออกแบบการนำเสนอให้เข้าใจได้ง่าย และสุดท้ายเมื่อเข้ารอบ 24 ทีมก็จะไปนำเสนอในเวทีใหญ่ในวันงานและรู้ผลในวันนั้นเลย

“ภูมิใจมากที่ได้รางวัลนี้เป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้นอกจากในห้องเรียน ได้รู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสาร ปลอดภัยที่จะนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งตั้งเป้าว่าอยากเป็นเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเพราะแถวบ้านมีโครงการหลวงบ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่  ตั้งแต่จำความได้ก็เริ่มช่วยพ่อแม่ไปรับจ้างปลูกผัก​กะหล่ำ กระเทียม ข้าว ตอนเรียนโรงเรียน ตชด.ก็ทำแปลงปลูกผัก”​

 

การเกษตรปลอดภัย​ อนาคตการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น​

ปัจจัยที่ทำให้มีวันนี้ได้คือทุนที่ได้รับจาก กสศ.​ซึ่งทำให้เราไม่ต้องมีข้อจำกัดเรื่องเงินในการเรียนต่อ ทำให้เราเดินหน้าไปทำตามความฝันได้ ตอนนี้ตั้งใจเรียน ปวส. ชั้นปีสุดท้ายเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66 ตั้งใจว่าอยากเรียนต่อด้านนี้ในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาทำการเกษตรสมัยใหม่

“จากรางวัลที่ได้เป็นกำลังใจให้เราเดินหน้าต่อไป เรารู้จักการปลูกข้าวโพดมาตั้งแต่เด็กว่าปลูกกันเป็นไร่ๆ แต่ได้เงินไม่มากนัก แต่โครงการที่เราทำปลูกในพื้นที่ไม่มากแต่ได้ราคาสูง ทำให้เรารู้ว่าพืชชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องปลูกมากก็ได้กำไร ทำให้รู้ว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ผลผลิตที่ได้ราคาสูงขึ้น ได้รู้จักการปลูกแบบปลอดภัย รู้จักการทำแผนโครงการรู้เรื่องกำไร ขาดทุนเพื่อไปวางแผนในรอบต่อไปเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แบบเต็มตัว” ​น.ส.หมอนวลกล่าว

 

ตั้งเป้านำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาหมู่บ้าน

คล้ายกับ นายสมศักดิ์ มาลีวรสิทธิ์ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง อีกหนึ่งในสมาชิกของทีมที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ เล่าให้ฟังว่า ภูมิใจมาก รางวัลนี้ทำให้มีกำลังใจเรียนมากขึ้น ส่วนตัวชอบการเกษตรมาตั้งแต่เด็กเพราะที่บ้าน​​ลูกพืชผักผลไม้  จึงอยากมาเรียนด้านการเกษตรนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาให้หมู่บ้านเจริญมากขึ้น

“ประสบการณ์จากการทำโครงการครั้งนี้ ทำให้ได้​ความรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดภัย ไร้สารเคมีลดขั้นตอนการทำงาน ที่จะเป็นประโยชน์ในใช้ในอนาคต ซี่งตั้งใจว่าเรียนจบปวส.แล้วจะเรียนต่อปริญญาตรีในสาขาส่งเสริมการเกษตร ซี่งอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรหรือเป็นนักวิจัย ใช้ความรู้กลับไปพัฒนาการเกษตรในพื้นที่” นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

ร่วมสร้างโอกาสไปกับ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2