เปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าไหร่ สู่ความสำเร็จได้เร็วเท่านั้น

เปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าไหร่ สู่ความสำเร็จได้เร็วเท่านั้น

เราเกิดมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมที่เราไม่สามารถทำได้ ให้เป็นทำได้ และทำได้ให้ดีที่สุด เปลี่ยนแปลงจากเราไม่รู้เรื่อง เราต้องค้นหาไขว่คว้าเรียนรู้เพิ่มขึ้น  เราต้อง Change ต้องเปลี่ยนแปลง ปฏิวัติ ปฏิรูปตัวเอง เพื่อเป็นคนใหม่ เปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าไหร่ สู่ความสำเร็จได้เร็วเท่านั้น

“มาไกลเกินฝัน” คือคำนิยามของ ผศ.อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชชมงคลธัญญบุรี ที่ให้ไว้กับชีวิตของตัวเอง

ผศ.อานนท์ ซึ่งขอเรียกแทนตัวเองว่า “พี่นนท์ คนอาชีวะ”​ ​​ได้แบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวชีวิตกับน้องทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เคล็ดลับความสำเร็จที่สำคัญคือ “ทัศนคติที่ดี”

จากครอบครัวของชาวสวนยาง บ้านอยู่บนภูเขา ห่างไกลความเจริญ ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะฐานะที่บ้านค่อนข้างขัดสน แต่กระนั้นไม่ได้ทำให้เขาละซึ่งความเพียร  แต่ทุกค่ำหลังพระอาทิตย์หยุดทำหน้าที่ พี่นนท์ ​และน้องๆ จะนั่งล้อมวงอ่านหนังสือ โดยอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงน้ำมันก๊าซ

 

การตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวะ เป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุด

หลังเรียนจบชั้นม.3 “พี่นนท์” ตัดสินใจเลือกสายอาชีพ และ​ย้ำมาเสมอว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุด เพราะการเรียนอาชีวะ ได้เน้นทางปฏิบัติ ทำให้สามารถมีอาชีพในขณะที่เรียน และยังเป็นการสั่งสมประสบการณ์ก่อนทำงานจริง

เมื่อเรียนจบปวส. “​พี่นนท์” เลือกที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สาย “วิศวกรรมไฟฟ้า” ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสามารถสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ ใบก.ว. และใบประกอบวิชาชีพครูได้

จุดผันแปรในชีวิตเกิดขึ้น หลังเรียนจบปริญญาตรี อาจารย์ที่เคยสอนชักชวนให้เขาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทันที ซี่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินสายการศึกษา ขณะเดียวกัน “พี่นนท์” ยังเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วย จากนั้นก็มุ่งมั่นทำงานในวงการการศึกษาเรื่อยมาจนปัจจุบัน

 

เปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าไหร่ สู่ความสำเร็จได้เร็วเท่านั้น

ผศ.อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชชมงคลธัญญบุรี

หากให้ “พี่นนท์” ถอดบทเรียนในชีวิตตัวเอง ​สิ่งที่จำเป็นในชีวิตสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด คือ การมีทัศนคติที่ดี ที่มีส่วนสำคัญที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ 

“ต้องมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต เราเกิดมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมที่เราไม่สามารถทำได้ ให้เป็นทำได้ และทำได้ให้ดีที่สุด เปลี่ยนแปลงจากเราไม่รู้เรื่อง เราต้องค้นหาไขว่คว้าเรียนรู้เพิ่มขึ้น เราต้อง Change ต้องเปลี่ยนแปลง ปฏิวัติ ปฏิรูปตัวเอง เพื่อเป็นคนใหม่ เปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าไหร่ สู่ความสำเร็จได้เร็วเท่านั้น

 

เมื่อมีเป้าหมายชัดเจน
อุปสรรคใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็กทันที

นอกจากมีทัศนคติที่ดีแล้ว ยังจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน และแม้ว่าการเดินทางจะเกิดความเหนื่อยยากเพียงใดก็จะต้องฝ่าฟันไปสู่จุดหมายให้ได้

“สิ่งที่ท้าทายคือ เราพบหรือยังว่าตัวตนของเราอยากทำอะไร อยากเป็นอะไร ทางที่เดินอยู่ใช่ตัวเราหรือไม่ หาเป้าหมายในตัวเองให้เจอ ทำทุกวันให้ไปอยู่ในเป้าหมายของเราให้ได้ เมื่อเรามีเป้าหมายในใจชัดเจน เมื่อเจออุปสรรคใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กทันที”

 

เมื่อโลกเปลี่ยน..​ความสำเร็จทางการศึกษาไม่ได้มีแค่ปริญญา​

การกำหนดวิธีการก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกัน โดยเคล็ดลับที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  คือ ต้องขยัน ทั้งขยันเรียน และขยันทำงาน มีความหมั่นเพียร พากเพียรเรียนรู้ รู้จริง รู้รอบ รู้พัฒนา อดทนต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

“ถ้าอยากประสบความสำเร็จจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้ คิดแล้วทำทันที ถ้าเกิดมีความผิดพลาด ก็ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ให้เรา ได้พิสูจน์ความคิดของเราว่าทำแล้ว และใช้ได้หรือไม่”

ที่สำคัญในกระแสปัจจุบันการมีทักษะที่รอบด้านจะยิ่งทำให้ได้เปรียบกว่าการที่มีทักษะเพียงด้านเดียว ดังนั้นการเรียนรู้ตลอดเวลาจึงมีความสำคัญ เพราะเมื่อโลกเปลี่ยนความสำเร็จทางการศึกษาจึงไม่ใช่มีแต่เพียงใบปริญญาเท่านั้น

 

ร่วมสร้างโอกาสไปกับ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2