‘ส่งเสียงแห่งความหวัง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง’
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพ ฯ ยื่นข้อเสนอผู้สมัครผู้ว่า ฯ เพิ่มพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ พื้นที่แสดงความคิดเห็น และพื้นที่ทำงานเชิงโครงสร้างร่วมกัน

‘ส่งเสียงแห่งความหวัง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง’

ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ด้วยเสียงแห่งความหวังที่จะเห็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมือง 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนทุกคนในกรุงเทพ ฯ 2.พื้นที่ปลอดภัยสำหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและผลักดันวาระทางสังคม และ 3.พื้นที่การมีส่วนร่วมเชิงโครงสร้างในการพัฒนาเมือง

สิบเอกดุษฎี ถิรธนกุล ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวาระการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ ฯ ที่กำลังจะมาถึง สภาเด็กและเยาวชน กทม. ได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ยื่นหนังสือต่อผู้สมัคร โดยเน้นใจความสำคัญที่การมีส่วนร่วมในการทำงานเชิงโครงสร้าง และการให้ความสำคัญกับบทบาทของเด็กและเยาวชนในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ โดยระบุว่า แม้ที่ผ่านมา กทม. จะมีงบสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนปีละ 4 แสนบาททุกปี แต่ยังขาดการทำงานร่วมกันในด้านการแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็น เด็กและเยาวชนยังคงมีอำนาจในการจัดการดูแลที่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งตนเชื่อว่าทิศทางในการพัฒนา กทม. จะเอื้อต่อคนรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ถ้าเปิดพื้นที่ให้เยาวชนมีส่วนรับผิดชอบงานในระดับโครงสร้างมากขึ้น

“เราพยายามหาโอกาสพูดคุยกับผู้สมัครทุกท่าน ทราบว่ามีผู้สมัครที่มีนโยบายด้านสภาเมืองคนรุ่นใหม่ มีพื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชน รวมถึงการกำหนดเวทีพบปะกับตัวแทนเด็กและเยาวชนเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งตรงกับสิ่งที่เราต้องการ

“อยากให้ผู้ว่า ฯ คนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เล็งเห็นความสำคัญของเด็กเยาวชน ว่าเราคือพลเมืองที่มีการติดตามและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อนโยบายต่าง ๆ ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพราะต้องไม่ลืมว่าเด็กเยาวชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่รับผลกระทบจากการพัฒนาเมือง แต่ตลอดมา พวกเราไม่เคยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นกำหนดนโยบาย ไม่มีวงสื่อสารสำหรับให้คณะเด็กและเยาวชนได้เข้าไปร่วมตัดสินใจ ซึ่งในแง่นี้ เราไม่ได้มองแค่ในบทบาทของ กทม. แต่หมายถึงความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของเยาวชน ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น ไปจนถึงการกำหนดนโยบายของประเทศด้วย”

สิบเอกดุษฎี ถิรธนกุล ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

สิบเอกดุษฎี กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรเล็ก ๆ ที่เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ทุกคน และได้พยายามแสดงให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนคือพลเมืองที่มีความสามารถ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคมได้ และจะผลักดันอย่างเต็มที่ต่อไป ไม่ว่าจะได้รับแรงสนับสนุนแค่ไหน หรือใครจะเข้ามาเป็นผู้ว่า กทม. คนใหม่ก็ตาม

เพชรลดา ศรัทธารัตนไตร คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพ ฯ กล่าวว่า 3 ประเด็นหลักที่ยื่นต่อผู้สมัครครั้งนี้ ข้อแรกคือต้องการให้มีพื้นสร้างสรรค์และเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น หมายถึงทั้งการสร้างใหม่ขึ้นมา หรือบูรณะปรับปรุงของเดิมที่ถูกละเลยให้เหมาะสมกับการใช้งานยิ่งขึ้น ข้อสอง พื้นที่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง หมายถึงการผลักดันให้สภาเด็กและเยาวชนเข้าไปอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ว่าฯ โดยตรง เนื่องจากที่ผ่านมาเข้าถึงยากและมีความล่าช้าในการสื่อสาร และในการประชุมใด ๆ ก็ตาม ควรมีตัวแทนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุมด้วย และข้อสาม ต้องมีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนในการแสดงออก โดยการชุมนุมแสดงความคิดเห็นไม่ควรเป็นปัญหา ผู้แสดงออกตามสิทธิเสรีภาพควรได้รับความรู้สึกปลอดภัย

“สำหรับเรา นี่คือครั้งแรกที่จะได้เลือกตั้ง พร้อมกับเยาวชนอายุ 18-27 ปี อีกมากกว่า 6 แสนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่า กทม. ครั้งแรก เราเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นพลังสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เราเห็นกันอยู่แล้วว่ากรุงเทพ ฯ เหมือนจะพัฒนาผิดจุดมาตลอด ฟุตพาท กทม. ไม่เคยมีการจัดการจริงจัง พื้นผิวทางเดินหักพัง ไม่เสมอกัน เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือไม่เคยมีกฎหมายเอาผิดมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนทางเท้าได้ กลายเป็นคนเดินถนนต้องระวังกันเอง ต้องคอยหลบ กลายเป็นคนผิดโดนบีบแตรไล่ ไม่เคยมีใครจัดการเลย”

“ดังนั้นหลังยื่นข้อเสนอ แล้วผู้สมัครทุกคนพร้อมรับฟัง รับปากว่าจะพิจารณาข้อเสนอและทำให้เกิดขึ้นจริง ถือเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะที่ผ่านมา สภาเด็กเยาวชนกับว่าฯ กทม. ไม่เคยได้ทำงานร่วมกันเลย เราได้พบแต่ตัวแทนมาตลอด กับการเลือกตั้งครั้งนี้ เรามีความหวังมากที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เพราะตั้งแต่เด็กจนโตเราได้ยินว่าเด็กคืออนาคตของชาติ แต่เมื่อเด็กเยาวชนลุกขึ้นเรียกร้องตามเสรีภาพของการแสดงออก กลับไม่เคยได้รับความสนใจหรือปกป้อง เหมือนว่าพวกเราต้องสู้ด้วยตัวเองมาโดยตลอด”

เพชรลดา กล่าวสรุปว่า แม้จะเป็นเพียงพลังเล็ก ๆ แต่ในการทำงานของสภาเด็กเยาวชน กทม. ได้ผลักดันการแก้ปัญหาต่าง ๆ มาตลอด มีการส่งข้อเสนอให้กับผู้ว่าฯ ทุกคน แต่เหมือนว่ามีน้อยคนที่จะเห็นความสำคัญจริง ๆ ในครั้งนี้คณะทำงานทุกคนจึงหวังมากกับผู้ว่า กทม. คนต่อไป ว่าหลังจากนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2