‘Heart Knit’ ลายปักจาก ‘หัวใจ’ บนกระเป๋าผ้าที่หยิบใช้ได้ในทุกโอกาส

‘Heart Knit’ ลายปักจาก ‘หัวใจ’ บนกระเป๋าผ้าที่หยิบใช้ได้ในทุกโอกาส

‘Heart Knit’
ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าสะพายปักลายม้งประยุกต์ / กระเป๋าผ้าคล้องมือปักลายม้งประยุกต์
ราคา: 499 / 399 บาท
โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ร่วมพัฒนาโดย โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury International School Bangkok Riverside
 

‘ก๊ากื้อ’ เป็นภาษาม้ง หมายถึงลาย ‘ก้นหอย’ เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชนชาวม้งทุกกลุ่มทุกสาย ด้วยเส้นสายที่ขดเป็นวงเปรียบได้กับการโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวบนท้องฟ้า ลายก้นหอยจึงมักถูกใช้ในการประกอบพิธีสำคัญตามคติความเชื่อของชนเผ่าม้งที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน

‘ครูเกลือ’ วรัญญา คำมิ่ง ผู้ดูแลน้อง ๆ ในโครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) โดย กสศ. SEA(ประเทศไทย) และเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ กล่าวว่า กรอบแนวคิด(Concept) ในการทำงานของแบรนด์ ‘Heart Knit’ คือผสมผสานอัตลักษณ์ชุมชนของน้อง ๆ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ซึ่งเป็นลูกหลานชาวม้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มายาวนาน เข้ากับไอเดียร่วมสมัยของพี่ ๆ โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury International School เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนทั่วไปสามารถหยิบจับใช้งานได้ในทุก ๆ วัน

ชาวม้งเป็นเผ่าพันธุ์ที่หลากหลาย กระจัดกระจายตั้งรกรากในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย แน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านมา ย่อมมีวัฒนธรรมความเชื่อแตกต่างกันออกไปบ้าง แต่ลวดลายที่สามารถพาเราย้อนกลับไปสู่จุดร่วมที่เริ่มมาจากรากเหง้าเดียวกันคือลายก้นหอย จึงเป็นที่มาของการนำมาใช้เป็นลายผ้าปัก ภายใต้ชื่อแบรนด์ที่สื่อสารถึงการทำงานศิลปหัตถกรรมด้วย ‘ฝีมือ’ และ ‘หัวใจ’ ของเด็ก ๆ

“เด็กผู้หญิงม้งทุกคนจะมีทักษะการปักผ้าที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น แต่ละคนมีลายเฉพาะของตนเอง น้อง ๆ อยู่แค่ชั้น ป.3-ป.4 ไม่เพียงทำได้ทำเป็น แต่เขาเปี่ยมด้วยความชำนาญแล้ว นี่คือสิ่งที่พี่ ๆ จากโรงเรียนนานาชาติซึ่งเข้ามาร่วมพัฒนาได้เห็น และช่วยผลักดันให้เกิดการต่อยอด

“ส่วนที่เป็นเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า เพราะเรามองว่าเป็นของใช้ที่ใช้ได้ทุกวันทุกโอกาส ทำให้เห็นถึงการเดินทางของวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม ที่วันนี้สามารถเข้าไปหลอมรวมอยู่ในความนิยมร่วมสมัยได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายรายได้ไปถึงช่างเย็บกระเป๋าที่เป็นคนในชุมชนอีกด้วย”

ครูเกลือ กล่าวว่า สิ่งสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างเด็ก ๆ จากสองโรงเรียนที่ทั้งแตกต่างและห่างไกลกัน คือการลดเลือนของเส้นแบ่งของความเหลื่อมล้ำที่ขวางกั้นเด็ก ๆ ไว้ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้แลกเปลี่ยน การปรับตัว มิตรภาพ อีกทั้งกิจกรรมในโครงการยังได้พาเด็ก ๆ บ้านทับเบิกร่วมใจออกเดินทางออกไปเห็นผู้คนในพื้นที่ที่ต่างออกไป ว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไร พร้อมได้ไปเห็นวิธีการศึกษาเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยรู้จัก จากเพื่อนต่างโรงเรียน จากโรงเรียนของพี่ ๆ นานาชาติ เด็ก ๆ จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน

“ที่น่าประทับใจคือน้อง ๆ ได้รับการจุดประกายให้มองเห็นต้นทุนภายใน ทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น ทักษะงานฝีมือที่มีในตัวเอง ว่าหากเขามีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่องเทคนิคการขาย การวางแผนสร้างแบรนด์สร้างผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ก็จะยิ่งเปิดให้เห็นช่องทางพัฒนาต่อจนเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ในอนาคต และท้ายที่สุดคือความอดทนพยายาม อันเป็นวิสัยที่จะนำความสำเร็จมาสู่ผู้ประกอบการ เพราะกว่าจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เด็ก ๆ ต้องลองผิดลองถูกไม่รู้กี่ครั้ง ซึ่งวันนี้ เขาได้เรียนรู้แล้วว่าการทำทุกสิ่งด้วย ‘หัวใจ’ ดังเช่นชื่อแบรนด์ ‘Heart Knit’ จะช่วยให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ในที่สุด”

กสศ. และ SEA(ประเทศไทย) ชวนคุณส่งต่อไม่สิ้นสุดในเทศกาลปีใหม่ 2566 กับแคมเปญ ‘ให้โอกาสเป็นของขวัญ’ ด้วยงานคราฟต์ที่ประสานความประณีตเข้ากับดีไซน์ทันสมัยอย่างลงตัว จากฝีมือน้อง ๆ นักเรียนทุนเสมอภาคและเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ Equity Partnership’s School Network

ความร่วมมือของคุณ สามารถเปลี่ยนชีวิตเด็ก ๆ ได้

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค

**ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2เท่า**

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2