รัฐบาล UAE ประกาศดำเนินการทดสอบการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับนักเรียนที่กลับมาเรียนที่โรงเรียนฟรี

รัฐบาล UAE ประกาศดำเนินการทดสอบการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับนักเรียนที่กลับมาเรียนที่โรงเรียนฟรี

รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศดำเนินการทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับนักเรียนยูเออีทั่วประเทศที่กลับมาเรียนที่โรงเรียนฟรี โดยการตรวจนี้ครอบคลุมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานอยู่ในโรงเรียน และเป็นข้อกำหนดบังคับโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศที่จะต้องมีผลการตรวจ Covid-19 PCR เป็นลบจึงจะสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ ขณะเดียวกัน ก็มีกฎให้นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดทุกๆ สองสัปดาห์

เว็บไซต์ข่าวหนังสือพิมพ์ Gulf Business สื่อท้องถิ่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รายงานว่า เด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปในโรงเรียนเอกชนจะต้องเข้ารับการทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 หรือที่เรียกว่าการทดสอบ COVID-19 PCR หากว่าต้องการจะกลับมาเรียนที่โรงเรียน โดยรัฐบาลจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้

ขณะเดียวกัน กรมความรู้และการศึกษาอาบูดาบี (Abu Dhabi Department of Knowledge and Education) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยูเออี ระบุว่าต้องมีการทดสอบซ้ำเป็นระยะๆ ในเวลาที่กำหนด แต่ไม่ได้กำหนดว่านักเรียนต้องเข้ารับการทดสอบซ้ำบ่อยแค่ไหน

อย่างไรก็ตาม ครอบครัวที่ยืนกรานปฏิเสธแน่วแน่เนื่องจากแนวคิดความเชื่อที่แตกต่างจะไม่รวมอยู่ในการทดสอบนี้ ขณะที่การคัดกรองจะให้บริการฟรีสำหรับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบตามที่โรงเรียนกำหนด ผู้ปกครองต้องติดต่อโรงเรียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ทดสอบ ส่วนนักเรียนที่อยากทำการทดสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่ตนเองสะดวก นอกเหนือจากสถานที่ที่โรงเรียนกำหนดจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง

นอกจากนี้ ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนที่จะต้องกลับมาทำงานที่โรงเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบ Covid-19 PCR เช่นกัน เพื่อนำผลมายืนยันสำหรับการกลับมาสอนที่โรงเรียนตามปกติ และครูต้องทำการทดสอบเพื่อยืนยันการปลอดเชื้อทุกๆ สองสัปดาห์

ในส่วนของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังจะได้รับอนุญาตให้กลับไปโรงเรียนได้ก็ต่อเมื่อแสดงใบรับรองสมรรถภาพทางการแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติซึ่งลงนามโดยแพทย์ และแบบฟอร์มความเสี่ยงที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครอง (ในกรณีของนักเรียน) เพื่อรับทราบความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการกลับไปโรงเรียนในช่วงโควิด-19

ขณะที่ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้โรงเรียนยังต้องปฎิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม คือ 1.5 เมตรอย่างเคร่งครัดและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัย

ด้านกรมการศึกษาอาบูดาบีกล่าวว่าจะเพิ่มแคมเปญการตรวจสอบโรงเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตรวจสอบ 220 ครั้งในทุกสัปดาห์หลังเปิดโรงเรียน โดยอาบูดาบีได้ทยอยเปิดโรงเรียนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และคาดว่าจะเปิดทั่วประเทศภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานทางการศึกษาในเอมิเรตส์ 4 แห่ง ได้แก่ ราส อัล ไคมาห์, ชาร์จาห์, อุมม์ อัล คเวน, และอัจมาน ครอบคลุมโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กให้กันมาใช้การเรียนออนไลน์หรือ อี-เลิร์นนิง 100% เพื่อเป็นมาตรการในสกัดกั้นการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 อย่างไม่มีกำหนด ควบคู่ไปกับการเร่งดำเนินการแจกจ่ายวัคซีน

 

ที่มา : Free mandatory Covid-19 PCR tests for students returning to school in Abu Dhabi

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2