‘เพราะช่วงวิกฤต เด็กต้องได้รับการดูแลพิเศษ’ กสศ. สนับสนุนกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19

‘เพราะช่วงวิกฤต เด็กต้องได้รับการดูแลพิเศษ’ กสศ. สนับสนุนกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยปรับสภาวะจิตใจเด็กด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 

ศูนย์พักคอยสำหรับเด็กเกียกกายแห่งนี้  มีทั้งมุมของเล่น หนังสือ และเกมต่าง ๆ รวมถึงการได้สื่อสารสนทนากับกลุ่มเด็กวัยเดียวกัน เป็นพื้นที่เล็กๆ อันปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กก่อนเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลต่อไป      

เพราะช่วงวิกฤต เด็กต้องได้รับการดูแลพิเศษ

ชุติสา ศาสตร์สาระ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้รับผิดชอบศูนย์พักคอยสำหรับเด็กเกียกกาย กล่าวว่าศูนย์ฯ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่อยากให้ กทม. มีพื้นที่พักคอยสำหรับเด็กโดยเฉพาะเป็นแห่งแรก โดยใช้พื้นที่อาคาร ‘ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย’ เป็นที่ตั้ง 

“พื้นที่เรายังมีไม่มาก มีเตียงรองรับทั้งหมด 52 เตียง แบ่งสัดส่วนชัดเจนเป็นเตียงสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงฝั่งละ 26 เตียง  ขณะนี้มีน้อง ๆ เข้ามาอยู่แล้วประมาณครึ่งหนึ่งจากจำนวนเตียงทั้งหมด

“กลุ่มที่เรารับมาดูแลคือเด็กจากชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ 50 เขตของ กทม.  เป้าหมายของศูนย์ ฯ คือรองรับเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่ดูแลตนเองได้ ทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชาย เนื่องจากเราเห็นแล้วว่า การส่งเด็กเข้าศูนย์พักคอยปกติที่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนั้น มีข้อจำกัดหลายอย่างที่เด็ก ๆ ต้องเจอ ทั้งความเครียดกดดันต่าง ๆ หรือสถานการณ์บางอย่างที่จะทำให้สภาพจิตใจของเด็กย่ำแย่ลง  สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือ หลังจากนี้เด็กจะต้องถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาล ดังนั้นเขาควรได้รับการเตรียมพร้อมที่เหมาะสม

“การสร้างพื้นที่ปลอดภัยคือเรื่องสำคัญ ทั้งการดูแลสุขภาพร่างกายและการสร้างความปลอดภัยด้านจิตใจ เราจึงจัดสรรพื้นที่ให้มีลักษณะผ่อนคลาย มีมุมสำหรับเล่นเกม เล่นของเล่น และอ่านหนังสือ มีนักสังคมสงเคราะห์  และแพทย์เด็กเฉพาะทางที่พร้อมตรวจดูอาการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสั่งยาเพื่อช่วยให้น้อง ๆ ไม่เครียด ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ และส่งต่อโรงพยาบาลได้ในกรณีที่อาการหนักขึ้น”

บทบาทของ กสศ.

สำหรับบทบาทของ กสศ. ในการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครนั้น  กสศ. สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เพื่อเร่งจัดตั้งศูนย์ ฯ ให้ทันสถานการณ์และความต้องการ  รวมถึงรับผิดชอบในการเติมเต็มความช่วยเหลือทุกทางให้เกิดขึ้น  เพราะการประสานช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อโควิด -19 ถือเป็นภารกิจเร่งด่วน

เด็กที่อยู่ในศูนย์ ฯ แห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กกลุ่มเปราะบาง ยากจน อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ขาดโอกาสได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที   ในระยะยาว กสศ. ยังทำหน้าที่ติดตามเพื่อช่วยฟื้นฟูเด็กและครอบครัวในอนาคต เช่น อุปสรรคจากความยากจนที่ทำให้ไม่ได้เรียนต่อ  เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา กรณีพ่อแม่ผู้ปกครองเสียชีวิตหรือตกงาน

กลไกอาสาสมัครที่มีคุณภาพคือแกนกลางของการปฏิบัติงาน  พี่เลี้ยงดูแลเด็กๆ ในศูนย์ ฯ มาจากเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน อาสาสมัครประชาชน อาสาสมัครแพทย์พยาบาล ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว   ทำหน้าที่ประสานงาน รับเคส ส่งต่อ  ติดตามเคส และระบบส่งกลับ   สามารถรับมือสถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้าและสื่อสารกับผู้ป่วยเด็ก เยาวชนและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

‘ความร่วมมือ’ ช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

ผู้รับผิดชอบศูนย์พักคอยสำหรับเด็กเกียกกายกล่าวว่า งานดูแลเด็ก ๆ ที่ศูนย์ฯ เกิดขึ้นได้ด้วยพลังขับเคลื่อนจากหลายฝ่าย ตั้งแต่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครจาก กสศ . และสำนักงานเขตดุสิต ซึ่งจะเข้ามาประจำที่ศูนย์ฯ วันละ 4 คน ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่ม 

นอกจากนี้ยังมีครูอาสา  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน ข้าราชการสำนักงานเขตดุสิตที่ทำหน้าที่หัวหน้าเวรประจำ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดวัน ทั้งกลางวันและกลางคืน

“หน้าที่หลัก ๆ ของอาสาสมัครคือ การมอนิเตอร์หน้าจอดูอาการเด็ก รับจองคิว ทักทายพูดคุยให้เด็ก ๆ รู้สึกเป็นกันเอง รวมถึงการเตรียมอาหาร ของว่าง และยาสามมื้อ จัดเตรียมเสื้อผ้า ที่นอน เก็บขยะไปทิ้งให้ โดยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในชุด PPE”  

“การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  ทำให้เห็นว่าความร่วมมือร่วมใจกันคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผ่านวิกฤตไปได้  ความร่วมมือครั้งนี้เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานไม่เคยทำมาก่อน  แต่การวางแผนเพื่อแบ่งหน้าที่ และแรงหนุนที่ดีจากหลายฝ่ายช่วยให้งานเดินหน้าไปได้   สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีคนหนึ่งคนใดหรือหน่วยงานใดสามารถทำงานได้เพียงลำพัง 

“เรายังไม่ประชาสัมพันธ์ออกไปในวงกว้าง แต่ก็ยังมีผู้ใจบุญจำนวนหนึ่งที่ทราบเรื่องแล้วติดต่อเข้ามา แจ้งความประสงค์ว่าอยากส่งมอบสิ่งของจำเป็นมาให้  ทุกคนพร้อมช่วยกันจริง ๆ ในภาวะวิกฤตแบบนี้”

ส่งต่อความหวังและกำลังใจ

ศูนย์พักคอยสำหรับเด็กเกียกกายเปิดทำการมาได้ราว 2 สัปดาห์ ภาพเด็ก ๆ ที่เข้ามาพักคอยในพื้นที่เล็ก ๆ แห่งนี้สะท้อนให้เห็นความพยายามในการการถ่ายเทความหวังและกำลังใจให้กันและกัน

“การที่เด็กได้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีเพื่อนวัยเดียวกัน ทำให้เด็ก ๆ รักใคร่กลมเกลียวและเปิดใจเข้าหากัน  เขาจะช่วยกันทำความสะอาดกวาดถูห้อง สื่อสารความรู้สึกถึงกัน หยิบยื่นน้ำใจ ช่วยถือกระเป๋า คนเป็นพี่ดูแลน้อง คอยปรามไม่ให้ซนกันมากไปนัก แน่นอนว่าด้วยวัยของเขาก็ต้องมีการวิ่งเล่นประสาเด็กบ้าง แต่โดยรวมถือว่าเด็ก ๆ มีความรับผิดชอบสูง พร้อมจะช่วยดูแลกันเป็นอย่างดีในสถานการณ์ที่ต่างคนต่างตระหนกและหวั่นไหว 

“สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เราคณะทำงานที่เป็นผู้ใหญ่  พลอยได้รับกำลังใจและรู้สึกมีความหวังไปด้วย  สะท้อนว่าเราทุกคนสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กันและกันได้ อุปสรรคที่เผชิญอยู่จะได้ไม่เป็นเรื่องหนักหนาจนเกินไปนัก” 

ยังคงต้องการแรงสนับสนุนจากภายนอก

อย่างไรก็ตามทางศูนย์ฯ ยังคงต้องการแรงสนับสนุนจากภายนอก โดยเฉพาะ ชุด PPE ที่วันหนึ่งต้องใช้ประมาณ 10 ชุด เพื่อรับเด็กแรกเข้า ส่งยา อาหาร และจัดการขยะ อาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับรสชาติที่หลากหลายและโภชนาการที่ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากที่ทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมข้าวกล่อง ขนมปัง และขนมขบเคี้ยวไว้ให้น้อง ๆ อยู่แล้ว

นอกจากนี้ยังต้องการถุงมือ เสื้อกาวน์ ถุงดำ ถุงใส่ขยะติดเชื้อ ถุงพลาสติกหุ้มเท้า รองเท้าบู๊ตยาง กล่องพลาสติกบรรจุอาหาร ฯลฯ อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถสมทบความช่วยเหลือได้ที่ 

ศูนย์พักคอยสำหรับเด็กเกียกกาย

ติดต่อโทร.และ Line ID: 061-343-1677

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า