‘Boocha’ ผลิตภัณฑ์ ‘ชาใบไผ่เพื่อสุขภาพ’ ต่อยอด ‘ฐานกิจกรรมสวนไผ่’ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

‘Boocha’ ผลิตภัณฑ์ ‘ชาใบไผ่เพื่อสุขภาพ’ ต่อยอด ‘ฐานกิจกรรมสวนไผ่’ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

‘Boocha’  
ผลิตภัณฑ์ ชาใบไผ่ 3 สูตร (ต้นตำรับ / ผสมอัญชัน / ผสมตะไคร้)
ราคา: กระปุกเดี่ยว 119 บาท / Box set 219 บาท / Box set 279 บาท
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ร่วมพัฒนาโดย โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Christian College สีลม บางรัก กทม.

แบรนด์ ‘Boocha’ หรือคำไทยว่า ‘บูชา’ เกิดจากการนำคำว่า ‘Bamboo’ หรือ ‘ไผ่’ ในภาษาอังกฤษ มาพลิกหามุมน่าสนใจที่พ้องกับการดื่มชาเพื่อสุขภาพ ซึ่งเปรียบได้กับการเคารพยกย่องร่างกายไว้ว่าคือสิ่งที่สำคัญและสูงส่ง จนกลายมาเป็นชื่อที่น้อง ๆ นักเรียนทุนเสมอภาค โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ และ โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Christian College เห็นพ้องกันว่าเหมาะควรอย่างยิ่ง กับการนำมาใช้เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ ‘ชาใบไผ่’ ที่เด็กจากสองโรงเรียนพัฒนาร่วมกัน ในโครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) โดย กสศ. SEA(ประเทศไทย) และเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ

‘ครูหลิว’ อริสา วรรณประภา ผู้ดูแลโครงการกล่าวว่า ที่โรงเรียนมีสวนไผ่ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ให้ร่มเงาให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนมายาวนาน ก่อนถูกพัฒนาเป็น ‘ฐานกิจกรรมสวนไผ่’ ที่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 ได้ใช้เป็นที่เรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพ โดยเริ่มจากนำต้นไผ่มาทำงานจักสาน ซึ่งสร้างรายได้ให้เด็ก ๆ ระหว่างเรียน และยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการต่อยอดไปสู่การทำอาชีพเมื่อเรียนจบ

“เมื่อกิจกรรมฝึกอาชีพดำเนินไปได้ระยะหนึ่ง โรงเรียนได้มองถึงการนำคุณค่าที่ได้รับจากวัตถุดิบ คือต้นไผ่ มาหาวิธีทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงศึกษาและคิดต่อไปถึงการนำใบไผ่มาแปรรูปเป็นชา จากนั้นได้พัฒนาต่อเนื่องมาร่วมหนึ่งปีจนสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้สำเร็จ

“ประจวบเหมาะกับที่โครงการ ฯ เข้ามา พร้อมกับองค์ความรู้ และมุมมองการตลาดที่เปิดกว้าง จากน้อง ๆ โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Christian College จากนั้น ผลิตภัณฑ์ชาใบไผ่ธรรมดา ๆ ของเรา ก็ค้นพบการประยุกต์เพิ่มรสชาติให้น่าสนใจยิ่งขึ้น จนได้เป็นชาใบไผ่ผสมอัญชันและตะไคร้ ร่วมกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแผนงานด้านการตลาดที่ทันสมัยเข้ามาเสริม เราจึงได้ชาใบไผ่เพื่อสุขภาพที่ทั้งมีคุณค่า แปลกใหม่ดึงดูดความสนใจ และที่สำคัญคือเป็นเครื่องมือในการพาเด็ก ๆ ไปสู่การประกอบอาชีพ และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น”

ครูหลิวบอกว่า ความสำเร็จจากโครงการ ทำให้โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สามารถจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพที่ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของเด็กรุ่นถัด ๆ ไป ที่ต้องการฝึกฝนพัฒนาทักษะอาชีพระหว่างเรียน ซึ่งทำให้อนาคตทางการศึกษามั่นคงยิ่งขึ้น และเมื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพแล้ว ก็หมายถึงว่าคนอื่น ๆ ทั่วไปในชุมชน ก็จะมีพื้นที่เรียนรู้พัฒนาตนเอง เป็นฐานก่อเกิดอาชีพในท้องถิ่นที่จะยกระดับรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกคนได้อีกด้วย

กสศ. และ SEA(ประเทศไทย) ชวนคุณส่งต่อไม่สิ้นสุดในเทศกาลปีใหม่ 2566 กับแคมเปญ ‘ให้โอกาสเป็นของขวัญ’ ด้วยงานคราฟต์ที่ประสานความประณีตเข้ากับดีไซน์ทันสมัยอย่างลงตัว จากฝีมือน้อง ๆ นักเรียนทุนเสมอภาคและเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ Equity Partnership’s School Network

ความร่วมมือของคุณ สามารถเปลี่ยนชีวิตเด็ก ๆ ได้

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค

**ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2เท่า**

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2