ฟาร์มยาชาขิง : ชาขิงสมุนไพร สู่โอกาสสร้างอาชีพจากชุมชนมูโนะ จ.นราธิวาส

ฟาร์มยาชาขิง : ชาขิงสมุนไพร สู่โอกาสสร้างอาชีพจากชุมชนมูโนะ จ.นราธิวาส

ผลิตภัณฑ์ “ฟาร์มยาชาขิง” เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปอาหารของชุมชน ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ที่เกิดจากการนำขิงธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนสู่การพัฒนาให้กลายสินค้าขึ้นชื่อ เพื่อแก้ปัญหาคนว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จนทำให้ไม่สามารถไปทำงานที่มาเลเซียได้

เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป “ฟาร์มยาชาขิง” ผลิตจากขิงแก่สดออร์แกนิคมีกลิ่นหอมหวานตามธรรมชาติ มาพร้อมซองบรรจุสามารถเก็บไว้ได้นาน ไม่ใส่วัตถุกันเสีย โดยใน 1 แพ็ก มี 10 ซอง ราคาแพ็กละ 139 บาท

สนใจ ชาขิงสมุนไพรสามารถสั่งซื้อได้ที่ Fb: @ฟาร์มยาชาขิง Line : @farmyaginger.t Tel : 0815993754 หรือ 0935198868

ผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก กศน.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส หน่วยพัฒนาอาชีพในทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 62 ในโครงการ “พัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มแรงงานขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อพึ่งพาตนเอง กศน.สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส”

สามารถติดตามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ : ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2