EdTech เทรนด์สำคัญที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

EdTech เทรนด์สำคัญที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology) หรือ EdTech เป็นเทรนด์ของโลกยุคปัจจุบันที่กำลังน่าจับตามองอย่างยิ่ง ผู้พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทั่วโลกต่างสนใจและให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพยายามค้นหาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย

ความท้าทายของการปลุกปั้นโครงการด้านการศึกษาคือวงการนี้ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงได้ยาก เพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องให้เวลากับทั้งผู้เรียนและผู้สอนในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี แต่หากทำสำเร็จย่อมช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาและกระจายความเท่าเทียมไปสู่พื้นที่ต่างๆ ได้มากทีเดียว บทความนี้เราจึงอยากชวนคุณมาทำความรู้จักกรณีศึกษาของ DASARAN และ Guild Education สองโครงการ EdTech ในต่างประเทศที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำอย่างได้ผล ซึ่งเราอาจหยิบยกบางแง่มุมมาปรับใช้กับประเทศไทยได้

DASARAN

แพลตฟอร์ม DASARAN เกิดขึ้นในประเทศอาร์มีเนีย ซึ่งเดิมทีมีการสำรวจพบว่าเด็กนักเรียนยากจนต้องออกจากระบบการศึกษามากถึง 35% จุดประสงค์หลักของแพลตฟอร์มนี้คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการศึกษาทั้งระบบ สร้างคลังความรู้และสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการระดมทุนเพื่อบริหารค่าใช้จ่ายให้ถูกลงและพยายามทำให้การศึกษาที่ดีเป็นสิ่งที่คนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ ในช่วงเริ่มต้น Suren Aloyan ผู้สร้างแพลตฟอร์มนี้และทีมงานลงพื้นที่อย่างจริงจัง เพื่ออบรมครูให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและสร้างความเข้าใจให้ครูเหล่านั้นเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่ที่จะส่งผลดีอย่างมากต่อผู้เรียน จากนั้นจึงให้ครูที่ผ่านการอบรมช่วยถ่ายทอดความรู้สู่ครูคนอื่นต่อไปเป็นทอดๆ

 

Guild Education

สตาร์ทอัพด้านการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อคนวัยทำงานที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากปัญหาด้านการเงิน โดย Guild Education จะเข้าไปจับมือเป็นพาร์ตเนอร์กับองค์กรต่างๆ เช่น บริษัทธุรกิจค้าปลีก เพื่อทำหน้าที่เป็นโค้ชคอยให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผ่านหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งองค์กรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมดโดยถือว่าเป็นสวัสดิการด้านการศึกษาของพนักงาน ผลลัพธ์ของโครงการนี้นอกจากจะช่วยให้คนที่ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือในวัยเด็กได้เติมเต็มความฝันและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้ว องค์กรยังได้ประโยชน์จากการที่พนักงานมีทักษะเฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงมีอัตราการย้ายงานลดลงด้วย

 

ที่มา :

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2