ประเภทโครงการต่อยอดและขยายผล เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567

ประเภทโครงการต่อยอดและขยายผล เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567

โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567 ประเภทโครงการต่อยอดและขยายผล เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)

เป็นการเปิดรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยจัดการเรียนรู้ที่เคยรับการสนับสนุนทุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน กสศ. (ตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศ) โดยแบ่งการเปิดรับข้อเสนอเป็น 1.ประเภทต่อยอด และ 2.ประเภทขยายผล ซึ่งทั้งสองประเภทโครงการนี้ จะมีลักษณะและประเด็นการทำงานที่แตกต่างกัน แต่มุ่งเม้นเป้าหมายร่วมคือการพัฒนาคุณภาพ ยกระดับผลลัพธ์ สร้างองค์ความรู้ และขยายแนวคิดและผลลัพธ์การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่…

.

ประกาศสนับสนุนทุน

.

ยื่นข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2567 (เวลา 16.30 น.)

ผ่านระบบออนไลน์ https://application.eef.or.th

.

ทั้งนี้ ขอให้ศึกษารายละเอียด โดยจะต้องเลือกเสนอโครงการ ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ‘ในกรณีที่เลือกเสนอทุนประเภทใดไปแล้ว จะไม่สามารถยื่นข้อเสนออีกทุนได้’

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ 02 079 5475 กด 3

โทรศัพท์มือถือ 06 3482 1797 หรือ 06 5969 1364 หรือ 06 5969 1354 (ในวันและเวลาราชการ)

และอีเมล community@eef.or.th

.

รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567 (27 เม.ย.67)