สำรวจชั้นเรียน New Normal รร.พื้นที่ห่างไกล​

สำรวจชั้นเรียน New Normal รร.พื้นที่ห่างไกล​

แม้ฝนฟ้าจะตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันจนถนนขึ้นดอยเป็นโคลนสัญจรลำบาก แต่สำหรับวันเปิดเทอมวันแรก นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เดินทางมาโรงเรียนกันครบ 100% หลังจากปิดเทอมมานานหลายเดือน

ซึ่งบางส่วนที่เป็นนักเรียนพักนอนได้เดินทางมาเตรียมพร้อมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ครูบอย – นพรัตน์ เจริญผล ครูโรงเรียนบ้านนาเกียน เล่าให้ฟังว่า เด็กๆ ดีใจที่ได้กลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งหลังจากหยุดไปนาน ส่วนใหญ่จะผอมกว่าตอนก่อนเปิดเทอมที่ผ่านมา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดอาหารไว้พร้อมสำหรับเด็ก ๆ สำหรับเด็กที่ผมยาวครูก็จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ตัดผมให้เรียบร้อย

ในส่วนของ นิว นอร์มอล ของโรงเรียนบ้านนาเกียน ก็เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งการจัดห้องเรียนใหม่ ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องต้องแบ่งชั้นเรียนหรือสลับกันหยุด เพราะเด็กแต่ละห้องมีประมาณแค่ 10 กว่าคน แค่จัดที่นั่งให้ห่างกัน  1 เมตร รวมทั้งช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงที่ต้องเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย แต่ช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่อง ต้องเคารพธงชาติที่หน้าชั้นเรียน ​และสนามเด็กเล่นยังเล่นไม่ได้ 

ครูบอย ระบุว่า  เมื่อเด็กกลับมาเรียนอีกครั้งหลังจากปิดเทอมเป็นเวลานาน ทำให้ต้องใช้เวลาช่วงแรกในการเริ่มทบทวนบทเรียนซึ่งไม่มีปัญหา โดยที่ผ่านมาเด็กจะไม่ได้เรียนออนไลน์เพราะบนดอยไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต แต่นักเรียนก็ยังพอติดตามบนเรียนได้แค่ต้องทบทวนเพิ่มเติมก่อนเริ่มบทเรียนใหม่

 

รร.บ้านสว้า ปรับห้องเรียน ​3 รูปแบบรักษาความปลอดภัย

ไม่ต่างจากโรงเรียนบ้านสว้า ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ที่แม้จะปิดเทอมกันไปเป็นเวลานานแต่นักเรียนก็มาเรียนกันครบ 100 % โดยเด็กบางส่วนที่พักนอนก็เริ่มทยอยมากันตั้งแต่วันเสาร์ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่มากันในสภาพผมยาว ผอมโซต่างจากตอนก่อนปิดเทอมที่ผ่านมา ซึ่งทางโรงเรียนก็เตรียมพร้อมมีช่างมาตัดผมให้ และทำการช่างน้ำหนักจดบันทึกไว้

​ปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า กล่าวว่า แม้ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วสองรอบและย้ำไปกับทางผู้ปกครองว่าเป็นเงินที่ตั้งใจจะช่วยเหลือเป็นค่าอาหาร แต่ก็ช่วยได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งที่อาจไม่พอกับค่ากินอยู่ของคนทั้งครอบครัว ซึ่งก็ดีกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลย

สำหรับ การจัดรูปแบบการเรียนการสอนมี 3 แบบ คือ กลุ่มแรก ที่เด็กต่อห้องไม่เกิน 20 ก็เรียนเดี่ยวปกติจัดห้องตามเกณฑ์ระห่าง กลุ่มที่สองชั้นมัธยมมีนักเรียนเกิน 30 คน ก็ใช้พื้นที่หอประชุม โรงอาหาร เป็นห้องเรียนคุมระยะห่างตามกำหนด และ กลุ่มที่สาม ในส่วนชั้นป. 6 ที่ไม่มีพื้นที่พอก็จัดแบ่งการสอนออกเป็นสองช่วงสลับกัน

 

รร.บ้านยะบะ มาเรียนครบ 100% จัดแผนคุมเข้มสกัด COVID-19

ด้านโรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) เปิดเทอมวันแรกมีเด็กนักเรียนมาเรียนครบ 100 % จากนักเรียนกว่า 600 คน ทางโรงเรียนได้แบ่งการเรียนออกเป็นสองช่วงคือเช้า และ บ่าย ให้นักเรียนที่มีห้องละ 40 คน แบ่งมาเรียนช่วงเช้า 20 คน และ บ่าย 20 คน แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังพบปัญหาอยู่บ้างเพราะเด็กทช่วงเช้าที่ยังเรียนไม่เสร็จเด็กช่วงบ่ายเริ่มทยอยมาเรียน ทำให้ทางโรงเรียนเตรียมที่จะเปลี่ยนแผนเป็นสลับหยุดวันเว้นวันแทน

ครูเอ๋-อรุณศรี หลงชู ครูโรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) กล่าวว่า เด็กดีใจที่ได้กลับมาเรียนหนังสืออีกครั้ง ได้กลับมาทานอาหารที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ สำหรับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทางโรงเรียนได้เตรียมการตามมาตรการที่กำหนดทั้งการจัดห้องเรียน การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้นักเรียนใส่แมสก์ วัดอุณหภูมิคัดกรอง ล้างมือด้วยเจล สบู่

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนใช้มาตรการเฝ้าระวังที่เข้มงวดเพราะต้องป้องกันหากเด็กคนหนึ่งติดเชื้อ ก็ต้อกักตัวเด็กทั้งหมด ทางโรงเรียนจึงต้องระมัดระวังในทุกด้าน ทั้งห้องเรียน การรับประทานอาหาร การทำกิจกรรม แม้จะเป็นไปได้ยากที่จะห้ามไม่ได้เด็กเล่นกันแต่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีที่สุด ไปจนถึงสนามเด็กเล่นที่ต้องปิดเพื่อความปลอดภัยของเด็กเอง  

ในส่วนของเด็กที่ได้รับทุนเสมอภาคทั้ง 249 คน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นั้น มาเรียนกันครบ 249 คน ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดเงินช่วยเหลือ 600 บาทไปให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว และมีเงินช่วยเหลือรอบใหม่อีก 300 บาท ที่เตรียมจะส่งมอบต่อไป ​