เหรียญโปรยทาน กระบวนการเปลี่ยนริบบิ้นเป็นความภาคภูมิใจ

เหรียญโปรยทาน กระบวนการเปลี่ยนริบบิ้นเป็นความภาคภูมิใจ

เหรียญโปรยทาน รร.วัดเขาสมอระบัง
ทักษะอาชีพสร้างรายได้ ​และความภูมิใจ

หากใครต้องการจะหา​ “เหรียญโปรยทาน” ที่ทำจากริบบิ้นสีสันสวยงามในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี แหล่งผลิตที่จะถูกนึกถึงเป็นอันดับแรก  คือ โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา

ด้วยรูปแบบที่มีให้เลือกมากมาย ตั้งแต่แบบเรียบง่ายธรรมดา ไปจนถึงแบบ  ถุงเงิน ถุงทอง ขนมตะโก้ ดอกบัว และแตงโม ซึ่งถูกประดิดประดอยออกมาได้อย่างประณีตในราคาย่อมเยา ​

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาฝีมือนักเรียนนี้ มาจากการที่นักเรียน​นำทักษะการทำริบบิ้นที่ทำกันอยู่ในครอบค​รัว มาสอนเพื่อนในชั้นเรียน ​เมื่ออาจารย์ไปเห็นจึงมองว่า​นี่เป็น“โอกาส” ที่จะนำไปต่อยอดทักษะทางอาชีพให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้

สุดท้าย​จึงเกิดเป็นโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพระหว่างเรียนด้วยการทำเหรียญโปรยทาน และพวงมาลัยจากริบบิ้น ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโครงการเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข หรือ ทุนเสมอภาค 

“ต้องยอมรับว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนบ้านนอก เราจะไปมุ่งหวัง ทางวิชาเต็มร้อยคงยาก ถ้าเราเอาทักษะชีวิตให้เขา มันจะดีกว่า เพราะอย่างน้อยระหว่างทางที่จะรอเรียนต่อชั้นมัธยม เขาก็จะได้มีรายได้พิเศษ จบไปแล้ว มีวิชาชีพติดตัวไปจะสร้างรายได้เสริมตอนไหนก็ได้” อาจารย์ชวภณ แหลมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง

 

ชุมชนสั่งทำไปใช้ในงานบุญต่อเนื่อง

การสอนนักเรียนให้ทำเหรียญโปรยทานนั้น โรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนมาเป็นวิทยากร สอนให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน ตั้งแต่เทอมที่สอง ของปีการศึกษาที่ 2561 ​มีนักเรียนร่วมเรียนรู้ทักษะ 63 คน แบ่งตามช่วงวัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนทำเหรียญโปรยทาน และอีกกลุ่มคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทำเหรียญโปรยทาน และ พวงมาลัยจากริบบิ้น

“มาช่วงแรกๆ ริบบิ้นก็พังบ้าง มือเด็กเขาก็ยังไม่แข็ง มีริบบิ้นฉีกบ้าง แต่พอผ่านไปเดือนถึงสองเดือนก็ทำได้สวยงามขึ้น ซึ่งก็พอจะนำออกขายได้แล้ว แต่ถ้าจะประณีตก็ต้องฝึกไประยะหนึ่ง”

เหรียญโปรยทาน ที่นักเรียนของโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง ผลิตขึ้นนั้น มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ถุงเงิน ถุงทอง ขนมตะโก้ ดอกบัว และแตงโม แต่ละแบบมีความสวยงาม ทำให้มีผลตอบรับที่ดีจากคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง สั่งทำเข้ามาเป็นระยะเพื่อนำไปใช้ในงานบุญ ทำให้นักเรียนโรงเรียนนี้มีรายได้พิเศษ

“เด็กๆ ก็จะมีความภาคภูมิใจ ในเงินที่เขาได้รับ แม้ว่าจะได้คนละเล็กคนละน้อย ไม่ถือเป็นรายได้ที่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ก็เอาไปเป็นค่าขนมได้ หรือซื้ออุปกรณ์การเรียนของใช้เพิ่มเติม”

 

ภูมิใจที่ได้เอาเงินไปดูแลครอบครัว

ที่สำคัญการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ยังทำให้นักเรียนได้ฝึก สมาธิ และ ฝึกความมีวินัยอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีนักเรียนหลายคน ได้นำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียน ไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัว ได้หัดลองทำ และบางครอบครัวยึดไปเป็นอาชีพเสริมด้วย

“ทางบ้านเขา เขาก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็เอาไปประกอบอาชีพเสริมให้เขาได้ มีสามสี่รายที่เอาไปทำที่บ้านตอนนี้ปิดเทอมก็รับทำ เด็กก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย”

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง ยังเล่าถึงนักเรียนที่ได้รับทุนของกสศ. ว่า นักเรียนที่ได้ทุน เขาจะมีความภาคภูมิใจมาก มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับกระบวนการคิดในแง่ของความรับผิดชอบ

“เขาภาคภูมิใจมากนะ เขาเห็นค่าของเงินมาก นำเงินไปดูแลครอบครัว ครอบครัวบางครอบครัวแทบจะไม่มีกินด้วยซ้ำ แต่เด็กนำเงินนี้ไปดูแลครอบครัว เด็กเขาก็เกิดความภาคภูมิใจในเงินได้รับ” ผู้อำนวยการโรงเรียวัดเขาสมอระบังกล่าว

 

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2