เงินบริจาคและถุงยังชีพทยอยถึงมือน้องทุกคนแล้ว

เงินบริจาคและถุงยังชีพทยอยถึงมือน้องทุกคนแล้ว

พลังความร่วมมือ จากภาครัฐ ประชาชน และ เอกชน   ยังคงส่งผ่าน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ( กสศ.) ในรูปของเงินบริจาค และเครื่องอุปโภคบริโภค อย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง”  ซึ่ง กสศ. ได้ดำเนินการทยอยส่งมอบเงินบริจาค และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปถึงเด็กนักเรียนยากจนพิเศษในหลายพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว

ขณะนี้ กสศ.  เร่งให้การช่วยเหลือ จัดสรรงบประมาณสำหรับมื้ออาหาร เพื่อเยียวยากลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 753,997 คน โดยช่วยเหลือเด็กคนละ 600 บาท สำหรับมื้ออาหาร แต่การดำเนินงานเพียงหน่วยงานเดียวก็ไม่อาจถึงเป้าหมายได้ ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในโครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม ชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมสมทบทุน เติมเต็มมื้ออาหารของเด็กๆ ให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านวิกฤตและมีโอกาสกลับมาเรียนอีกครั้งเมื่อเปิดเทอมใหม่มาถึง

 

ติดตามความคืบหน้า
โครงการ สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง
ได้ที่ https://www.eef.or.th/donate-covid/

ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องๆ ไปกับโครงการ
#สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม กับ กสศ.
ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2563

ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 172-0-30021-6
ชื่อบัญชี “กสศ.-มาตรา 6(6) – เงินบริจาค”
บริจาควันนี้ นำไปลดภาษีได้ 2 เท่า

สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-5475