เริ่มต้นจากศูนย์ สู่การค้าออนไลน์ระดับชาติ

เริ่มต้นจากศูนย์ สู่การค้าออนไลน์ระดับชาติ

จากเนื้อหาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน สอดรับกับการรณรงค์ลดใช้พลาสติก จุดประกายให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโร อ.เคียนชา จ.สุราษฎร์ธานี รวมกลุ่มผลิตถุงผ้ารักษ์โลก ออกวางจำหน่าย ด้วยเป้าหมายเดิมที่ตั้งใจจะให้นักเรียนพอมีทักษะอาชีพสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ แบ่งเบาภาระผู้ปกครองระหว่างเรียน

แต่ปัจจุบัน ถุงผ้ารักษ์โลก ของ รร.บ้านคลองโร กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจและถูกพัฒนาไปขายในช่องทางออนไลน์ระดับประเทศอย่าง JD CENTRAL ซึ่งเริ่มมียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ความภาคภูมิใจของนักเรียนบ้านคลองโร ที่เกิดขึ้น มาจาก​ โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 3 ฝ่าย คือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)​ โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury และบริษัท JD Central  

โดยโรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury และบริษัท JD Central  ​ได้ร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา กับ กสศ. ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์  การใช้เทคโนโลยี e-commerce และการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 (Entrepreneurial Skill) 

 

เริ่ม​​หัดตัดเย็บทดลองขายผ่านเฟซบุ๊กของโรงเรียน

“ตอนนี้เริ่มมีออเดอร์ทยอยเข้ามา เด็กๆ เขาดีใจมาก รู้สึกภูมิใจ เพราะเด็กที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กที่ฐานะค่อนข้างยากจน ดังนั้นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเล็กๆ น้อยๆ ที่ได้มาก็ช่วยให้เขาอยากทำอีก และมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยน จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ในลักษณะแบบนี้ออกมาเพิ่มเติม”  ปวิชญา สินน้อย ผอ.โรงเรียน บ้านคลองโร เล่าถึงความคืบหน้า

แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ได้มาโดยง่าย และถ้าจะกล่าวว่าโครงการผลิตถุงผ้ารักษ์โลกของโรงเรียน เริ่มต้นจากศูนย์ก็ว่าได้  เพราะเด็กนักเรียนต้องผ่านการเรียนรู้ และ ทักษะต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ การตัดเย็บ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำมาก่อน  โรงเรียนจึงได้เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาร่วมในการสอน

ส่วนในการผลิตนั้น นักเรียนจะแบ่งงานกันทำตามความถนัดของตัวเอง คือ ตัดเย็บ วาดลาย และลงสี  ซึ่งกระเป๋า 1 ใบจะใช้เวลาทำประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนที่จะนำสินค้าขายผ่านเฟซบุ๊กของโรงเรียน และของส่วนตัว รวมถึงการออกบูธของโรงเรียนในงานต่างๆ

 

Shrewbury และ  JD CENTRAL ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์
เน้นลายสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น

แต่หลังจากนั้นโรงเรียนได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อวางขายออนไลน์ผ่าน JD CENTRAL  โดยมีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม ทั้งจาก JD CENTRAL  และ โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury ที่ช่วยแนะนำรูปแบบและขนาดของถุงผ้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

โดยลวดลายที่ถูกนำมาวาดบนกระเป๋าเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น ลายปลาตะเพียน ซึ่งมีที่มาจากที่ตั้งของโรงเรียนที่ติดกับแม่น้ำลำคลอง โดยปลาตะเพียน เป็นปลาที่คนในชุมชนส่วนใหญ่จะเลี้ยง และยังมีอยู่ในธรรมชาติ

ลายวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติ จากสะพานข้ามแม่น้ำตาปี ซึ่งในยามเย็นจะมีวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ลายหนังตะลุง ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางภาคใต้ และลายเกี่ยวกับการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

 

ส่วนแบ่งกลายเป็นเงินออมสำหรับทุนการศึกษาในอนาคต

ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโร บอกว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการ เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความรับผิดชอบ และความมีวินัย ที่สำคัญเด็กนักเรียน ยังได้มีโอกาสเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนกับกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ ทำให้มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองอีกด้วย

นอกจากนี้นักเรียนที่ร่วมผลิตถุงผ้ารักษ์โลก ยังได้รับส่วนแบ่งค่าตอบแทนจำนวน 20-30 ต่อใบ แม้ว่าจะเป็นเงินจำนวนไม่มาก แต่สามารถนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน หรือ นำไปออมโดยฝากเงินผ่านบัญชีธนาคารที่โรงเรียนเปิดบัญชีให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อเก็บสะสมไว้เป็นทุนการศึกษาต่อในอนาคต

 

รายได้บางส่วนย้อนกลับมาเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน​

ขณะเดียวกันรายได้จากการผลิตถุงผ้านี้ บางส่วนยังถูกเผื่อแผ่ไปยังกลุ่มนักเรียนยากจนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ไม่มีอาหารกลางวันรับประทานด้วย

“ทุนอาหารกลางวันของรัฐมีให้เฉพาะเด็กชั้นประถม ส่วนมัธยมต้องจ่ายเงินเอง เด็กบางคนไม่มี โรงเรียนนำเงินรายได้บางส่วนที่ได้จากการขายประเป๋า ไปสนับสนุนเป็นเงินทุนในการทำแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ซึ่งจะนำวัตตุดิบไปใช้ในทำอาการกลางวันให้เด็กกลุ่มนี้ด้วย” ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโรกล่าว 

สำหรับผู้ที่สนใจ ถุงผ้ารัก(ษ์)โลก ของ รร.บ้านคลองโร หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ​ในแคมเปญ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ” ​รวม ผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network)  สามารถไปแวะชมหรือ อุดหนุนสินค้าของน้องๆ ได้ที่  JD CENTRAL

 

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค