บริจาคได้อย่างมันใจ เพราะข้อมูลที่แม่นยำด้วย iSEE

บริจาคได้อย่างมันใจ เพราะข้อมูลที่แม่นยำด้วย iSEE

https://www.facebook.com/EEFthailand/videos/1228110904041156/

iSEE ตัวช่วยสำคัญของผู้บริจาค

กสศ.ชวนคุณรู้จักกับระบบ isee หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ผู้บริจาคทุกคนมั่นใจ ว่าเงินบริจาค จะไปถึงเด็กๆ ได้อย่างถูกคน ตรงสภาพปัญหาที่แท้จริงและสามารถติดตามผลลัพธ์ความช่วยเหลือได้เป็นรายคน

กสศ.ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือiSEE เพื่อเป็นเครื่องมือในการมองเห็นและติดตามข้อมูลสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยสามารถชี้เป้าหมาย เด็กยากจน ด้อยโอกาสที่มีความเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษาอยู่ที่ไหนในประเทศไทย?

แสดงผลได้ทั้งระดับ ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล โรงเรียน จนถึงรายบุคคล มั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกคน เพราะลงพื้นที่ค้นหา คัดกรองโดยครูกว่า 4 แสนคน ชี้เป้าหมายการช่วยเหลือ แม่นย้ำ รู้ความต้องการกลุ่มเป้าหมายตรงจุด มีระบบติดตาม สามารถรายงานผลรายคนจนจบการศึกษาจึงมั่นใจได้ว่า ทุกความช่วยเหลือของคุณจะไม่สูญเปล่า มุ่งไปสู่เด็กและเยาวชนที่เดือดร้อน และสามารถแก้ปัญหาได้จริง

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2