หลักสูตรออนไลน์ หวังตั้งเป้าสร้างชุมชมแห่งการเรียนรู้ยกระดับระบบการศึกษาของประเทศอินเดีย

หลักสูตรออนไลน์ หวังตั้งเป้าสร้างชุมชมแห่งการเรียนรู้ยกระดับระบบการศึกษาของประเทศอินเดีย

ที่มาภาพ : unsplash-jaikishan patel

แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

 

Facebook เครือข่ายสังคมออนไลน์ชั้นนำของโลก ประกาศผนึกกำลังกับหน่วยงานรัฐบาลอินเดีย ผุดหลักสูตรออนไลน์ พร้อมใบประกาศนียบัตร หวังตั้งเป้าสร้างชุมชมแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลาย ยกระดับระบบการศึกษาของประเทศอินเดีย

สื่อท้องถิ่นอินเดีย รายงานว่า คณะกรรมการกลางด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Central Board of Secondary Education : CBSE) ได้ตกลงร่วมมือกับทาง Facebook ในการให้บริการหลักสูตรออนไลน์พร้อมใบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนทั่วอินเดีย

ทางคณะกรรมการกลาง CBSE กล่าวว่า การจับมือกันในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในโลกดิจิทัล การรู้เท่าทัน และทักษะความสามารถในการใช้งานดิจิทัลให้แก่เด็กนักเรียนของอินเดีย โดยทาง Facebook จะออกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลต่างๆ เช่น การพัฒนา Augmented Reality (AR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกเสมือนกับโครงจริงเข้าไว้ด้วยกัน, ความปลอดภัยด้านดิจิทัล และ การออนไลน์อย่างมีคุณภาพ (Digital Safety & Online Well-Being) ไปจนถึง การแนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ของ Instagram สำหรับเยาวชน (Introduce Instagram Toolkit for Teens)

แถลงการณ์ของทาง CBSE อธิบายหลักสูตรออนไลน์ทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และการรู้เท่าทันในการใช้สื่อและอุปกรณ์ดิจิทัลทั้งหลาย เช่น การใช้และการแชร์รูป หรือการป้องกันความปลอดภัยของตนเองจากการใช้แพล็ตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

ขณะเดียวกัน ทาง CBSE และ Facebook คาดหวังว่า หลักสูตรทั้งหมดนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับบรรดานักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งการมีทักษะที่รู้เท่าทัน จะช่วยให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง รวมถึงมีภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ 

อย่างไรก็ตาม นอกจากบรรดานักเรียนแล้ว เหล่าคุณครูก็สามารถลงทะเบียนขอเรียนหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งทาง CBSE จะเปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่านทางหน้าเพจ Facebook ทางการของทางคณะกรรมการกลาง CBSE

ด้าน Facebook เปิดเผยว่า จะร่วมมือกับ CBSE ผ่าน Facebook for Education ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาง Facebook ริเริ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั่วโลก ขณะที่ในส่วนของการฝึกอบรมจะแบ่งย่อยออกเป็นหลายช่วงระยะเวลา ในช่วงแรกจะมีคุณครูมากกว่า 10,000 คนเข้ารับการฝึกอบรม ขณะที่ในช่วงที่สองจะมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรออนไลน์ 30,000 คน โดยระยะเวลาในการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรจะอยู่ที่ราว 3-4 สัปดาห์

Ramesh Pokhriyal รัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อินเดีย กล่าวเชิญชวนให้ครูและนักเรียนทั่วอินเดียลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 -20 กรกฎาคม และจะเริ่มเปิดเรียนวันแรกในวันที่ 10 สิงหาคม ก่อนสิ้นสุดหลักสูตรในวันที่ 7 กันยายน

ที่มาภาพ : MANJUNATH KIRAN / AFP / Getty Images

ขณะที่ Manoj Ahuja ประธานคณะกรรมการกลาง CBSE คาดหวังว่า  หลักสูตรทั้งหมดจะไม่เพียงทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในความรู้ที่เหมาะกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าเรียนและสามารถเรียนได้ครบตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่เข้าร่วมกับทาง Facebook และ CBSE ในการออกแบบกำหนดหลักสูตรเหล่านี้

ในส่วนของรายละเอียดของหลักสูตรนี้ ทางเว็บไซต์ Money Control รายงานว่า หลักสูตรด้าน Digital Safety ผู้ฝึกสอนหลักคือผู้เชี่ยวขาญจากศูนย์วิจัยสังคม (Centre for Social Research : CSR) ซึ่งจะสอนให้ผู้เรียนเข้าใจอัตลักษณ์บุคคลบนโลกดิจิทัล และวิธีการที่จะกลายเป็นผู้ใช้งานดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ รวมถึง การรับมือและจัดการกับภัยคุกคามหรือการข่มขู่ต่างๆ และเครื่องมือที่จะช่วยสร้างปราการป้องกันเพื่อความปลอดภัยให้กับตนเอง 

สำหรับหลักสูตร Instagram toolkit จะอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของช่วงเวลาที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึก ไปจนถึงเคล็ดลับในการรับมือกับการรังแก คำพูดที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง และข้อมูลบิดเบือนผิดพลาดต่างๆ 

ด้าน หลักสูตร digital well-being จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในแง่ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานดิจิทัลให้เป็นผลดีต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตน ซึ่งหลักสูตรนี้จะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าลงทะเบียนได้มากสุด 300 คน และการลงทะเบียนจะใช้ระบบ ใครมาก่อนได้ก่อน เป็นหลัก 

ขณะที่ หลักสูตรที่ดูจะได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือ หลักสูตร Augmented reality (AR) ที่ทาง School of Innovation ของ Facebook เป็นผู้จัดทำขึ้น โดยมุ่งเน้นการยกระดับทักษะผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AR ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐาน ไปจนถึงการใช้ซอฟท์แวร์ Spark AR Studio ของ Facebook ในการผลิต ทำให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงด้าน AR ในระดับหนึ่ง

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ Facebook มีขึ้นท่ามกลางความพยายามผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับด้านมืดของเทคโนโลยีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังมีการนำช่องทางของ Facebook ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในหลายประเทศทั่วโลก โดยปีที่แล้วทาง Facebook ได้ร่วมมือกับ Reliace Jio Platforms ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย ออกโครงการการรู้เท่าทันโลกดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียให้กับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศเป็นครั้งแรก ด้วยงบลงทุนร่วม 5,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หวังยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในอินเดีย ซึ่งถือเป็นตลาดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

 

ที่มา :