‘รัฐบาลท้องถิ่นเจอร์ซีย์’ ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ผู้พิการทางการเรียนรู้ มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนมากขึ้น
โดย : BBC
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

‘รัฐบาลท้องถิ่นเจอร์ซีย์’ ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ผู้พิการทางการเรียนรู้ มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานรัฐ

เจอร์ซีย์ เขตปกครองท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรปรับโฉมเว็บไซต์หน่วยงานรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ ที่จะช่วยสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนมากขึ้น

เว็บไซต์ข่าวสถานีโทรทัศน์บีบีซี (BBC) ของสหราชอาณาจักรรายงานว่า รัฐบาลท้องถิ่นในเจอร์ซีย์ได้สร้างเว็บไซต์ใหม่ที่ “อ่านง่าย” หลังจากได้รับคำติติงว่าเว็บไซต์บริการผู้พิการทางการเรียนรู้แบบเดิมนั้นซับซ้อนเกินไป ช่วยให้ผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลได้ง่ายขึ้น 

รายงานระบุว่า รูปแบบที่อ่านง่ายขึ้นจะนำเสนอข้อมูลโดยใช้การผสมผสานระหว่างรูปภาพและข้อความที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้มากขึ้น ซึ่งนี่เป็นการออกแบบที่บรรดาผู้ที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการสร้างการสื่อสารของภาครัฐที่ทั่วถึงและครอบคลุมมากขึ้น 

โรเบิร์ต การ์ดเนอร์ (Robert Gardner) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบริการสุขภาพและชุมชน (Health and Community Services) กล่าวว่า ตนเองรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้นำเสนอบริการเพื่อผู้บกพร่องทางการเรียนรู้บนเว็บไซต์แบบใหม่ ที่ได้รับการออกแบบและส่งมอบให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

ด้าน เอมมี แฮร์ริส (Aimee Harris) เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารทางเลือกและการสื่อสารเสริม ระบุว่า เว็บไซต์โฉมใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นประตูเชื่อมคนทุกคน ในทุกระดับของสังคม 

“ลูกค้าบางรายของเราสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ บางรายได้รับการสนับสนุนในหลายระดับ ในขณะที่บางรายอาจใช้ทรัพยากรที่มีพร้อมให้บริการอยู่แล้ว” แฮร์ริสกล่าว

คาเรน วิลสัน (Karen Wilson) รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและบริการสังคม (Minister for Health and Social Services) กล่าวเสริมว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ดีจริงในแบบที่พวกเขาเข้าใจ และเว็บไซต์ดังกล่าวจะเป็นก้าวแรกที่หน่วยงานท้องถิ่นของรัฐเข้าถึงชุมชน และทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนต่อไป 

ที่มา : Jersey website aims to help people with learning disabilities

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2