โครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” ถูกส่งตรงไปช่วยเหลือถึงพื้นที่ปลายด้ามขวาน

โครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” ถูกส่งตรงไปช่วยเหลือถึงพื้นที่ปลายด้ามขวาน

รอยยิ้มจากน้องๆ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวานาราม ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี สะท้อนให้เห็นถึงความสุข เมื่อ “น้ำใจ” จากโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง ถูกส่งตรงไปช่วยเหลือถึงพื้นที่ปลายด้ามขวานเพื่อคลี่คลายความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19

ปกติในพื้นที่เด็กส่วนใหญ่ก็มีฐานะยากลำบาก ผู้ปกครองต้องออกไปรับจ้างกรีดยาง ในช่วงที่ยางพาราราคาตกต่ำ  หลายครอบครัวมีปัญหาหย่าร้าง บางครอบครัวมีลูกหลายคน​​ เมื่อเจอกับสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องเผชิญกับความยากลำบากที่หนักขึ้นกว่าเดิม

รุสนานี  ตง ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวานาราม กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาผู้ปกครองที่เคยออกไปรับจ้างกรีดยาง ไม่สามารถออกไปกรีดยางได้ ทำให้รายได้ลดลง ขณะที่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้น เด็กหลายครอบครัวได้รับผลกระทบตามไปด้วย หลายบ้านได้กินอาหารน้อยลง ซึ่งหากเป็นก่อนหน้านี้เด็กๆ ก็สามารถมารับประทานอาหารที่โรงเรียนในช่วงที่ไม่ปิดเทอมได้ เมื่อตอนนี้ต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไปยิ่งลำบาก

“ทุนที่ได้มาทั้งเด็กและผู้ปกครองดีใจมาก อย่างน้อยพอประทังชีวิตได้ในช่วงนี้ นำเงินไปซื้อไข่ ซื้อปลากระป๋อง ดีตรงที่ข้าวส่วนใหญ่แต่ละบ้านทำนากันเองไม่ต้องซื้อ ทำให้ทุ่นค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้ เงินจำนวน 600 บาท ช่วยให้พอมีของกินอยู่ได้ไปจนถึงเปิดเทอม”​

ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวานาราม  ระบุว่า เงินที่ได้รับการจัดสรรมาจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นั้นได้แจกจ่ายให้กับนักเรียนครบถ้วนแล้วประมาณ 75 คน ซึ่งได้ประกาศให้ผู้ปกครองมารับที่โรงเรียน และ​ย้ำว่าอยากให้นำไปซื้ออาหาร ไม่อยากให้ไปใช้อย่างอื่นที่ไม่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2