โครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” ถูกส่งตรงไปช่วยเหลือถึงพื้นที่ปลายด้ามขวาน

โครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” ถูกส่งตรงไปช่วยเหลือถึงพื้นที่ปลายด้ามขวาน

รอยยิ้มจากน้องๆ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวานาราม ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี สะท้อนให้เห็นถึงความสุข เมื่อ “น้ำใจ” จากโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง ถูกส่งตรงไปช่วยเหลือถึงพื้นที่ปลายด้ามขวานเพื่อคลี่คลายความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19

ปกติในพื้นที่เด็กส่วนใหญ่ก็มีฐานะยากลำบาก ผู้ปกครองต้องออกไปรับจ้างกรีดยาง ในช่วงที่ยางพาราราคาตกต่ำ  หลายครอบครัวมีปัญหาหย่าร้าง บางครอบครัวมีลูกหลายคน​​ เมื่อเจอกับสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องเผชิญกับความยากลำบากที่หนักขึ้นกว่าเดิม

รุสนานี  ตง ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวานาราม กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาผู้ปกครองที่เคยออกไปรับจ้างกรีดยาง ไม่สามารถออกไปกรีดยางได้ ทำให้รายได้ลดลง ขณะที่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้น เด็กหลายครอบครัวได้รับผลกระทบตามไปด้วย หลายบ้านได้กินอาหารน้อยลง ซึ่งหากเป็นก่อนหน้านี้เด็กๆ ก็สามารถมารับประทานอาหารที่โรงเรียนในช่วงที่ไม่ปิดเทอมได้ เมื่อตอนนี้ต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไปยิ่งลำบาก

“ทุนที่ได้มาทั้งเด็กและผู้ปกครองดีใจมาก อย่างน้อยพอประทังชีวิตได้ในช่วงนี้ นำเงินไปซื้อไข่ ซื้อปลากระป๋อง ดีตรงที่ข้าวส่วนใหญ่แต่ละบ้านทำนากันเองไม่ต้องซื้อ ทำให้ทุ่นค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้ เงินจำนวน 600 บาท ช่วยให้พอมีของกินอยู่ได้ไปจนถึงเปิดเทอม”​

ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวานาราม  ระบุว่า เงินที่ได้รับการจัดสรรมาจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นั้นได้แจกจ่ายให้กับนักเรียนครบถ้วนแล้วประมาณ 75 คน ซึ่งได้ประกาศให้ผู้ปกครองมารับที่โรงเรียน และ​ย้ำว่าอยากให้นำไปซื้ออาหาร ไม่อยากให้ไปใช้อย่างอื่นที่ไม่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้