ร่วมสมทบทุนสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม

ร่วมสมทบทุนสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม

ผู้ใหญ่ใจดี จากภาคธุรกิจเอกชน ยังคงส่งมอบน้ำใจยิ่งใหญ่ไปถึงน้องๆ ที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหารในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  ทำให้โรงเรียนต้องปิดเทอมยาวนานออกไป 

โดยครั้งนี้ พุทธวรรณ สุภัทรนันท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ ชุติมณฑน์ ประถมด้วง จาก  บริษัท Sea (ประเทศไทย) มอบเงินบริจาค 100,000 บาท เข้าโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง”  โดยมี ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ ผลิพร ธัญญอนันต์ผล รักษาการผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ กสศ. เป็นผู้รับมอบ

สำหรับ Sea (ประเทศไทย) เป็นบริษัทที่ให้บริการ 3 ธุรกิจหลัก คือ แพลตฟอร์มเกม , อีคอมเมิร์ซ และ บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล ภายใต้ชื่อ Garena , Shopee ,  และ Airpay

ขณะที่ ศาสตราจารย์ ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สิน  เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงมือเด็กๆได้ทันสถานการณ์ทันที โดยแผนการจัดสรรเงินบริจาค จะมุ่งเติมเต็มให้กับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนยากจนพิเศษที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ได้แก่นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการ (น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)ทั่วประเทศ และให้กับเด็กเล็ก นักเรียนยากจนพิเศษระดับชั้นอนุบาล 1-3 ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. กสศ.ได้ทยอยโอนเงินให้เด็กๆเป็นรอบที่สองแล้ว